Skoči do osrednje vsebine

Splošno o prijavi kršitev

Prijavo kršitve z uporabo zunanje poti za prijavo pri ATVP lahko podate le kot fizična oseba in jo posredujete preko vzpostavljenih komunikacijskih kanalov pri ATVP, če notranja pot za prijavo kršitve pri osebi, pri kateri ste v delovnem ali podobnem razmerju, ni vzpostavljena, če notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati, ali če menite, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov.

Ta prijava ni namenjena kršitvam, ki so se zgodile zunaj vašega delovnega okolja in npr. reševanju sporov s sodelavci ter podobno. Vaša prijava ne bo obravnavana po določbah Zakona o zaščiti prijaviteljev, če boste z njo uveljavljali svoje pravice (npr. do letnega dopusta, plače, varstva osebnih podatkov).

Vašo prijavo bodo obravnavale posebej pooblaščene osebe ATVP, ki vam bodo po potrebi nudile tudi pomoč v primeru povračilnih ukrepov pravne ali fizične osebe, pri kateri ste v delovnem ali podobnem razmerju (delodajalec). Prijava bo obravnavana po postopku, kot je opredeljen v notranjem aktu ATVP. Informacije o kršitvah in morebitnih kršitvah predpisov, ki zavezujejo subjekte pod nadzorom ATVP (borznoposredniške družbe, odvisne borznoposredniške zastopnike, družbe za upravljanje, skrbnike, borzo, centralno depotno družbo in druge), prispevajo k učinkovitejšemu izvajanju nadzorniških pristojnosti ATVP. Zato je pomembno, da kot prijavitelj informacije, s katerimi razpolagate, podate čim bolj izčrpno ter jih po možnosti podkrepite z ustrezno dokumentacijo.

Če tako želite, lahko prijavo kršitve podate brez razkritja svojih osebnih podatkov – anonimno. Če želite prejeti povratno informacijo, pa morate navesti, na kateri naslov oziroma način jo želite prejeti. Slednje ni nujno, če anonimno prijavo podate preko elektronskega sistema ATVP za prijavo kršitev.

Pred podajo prijave se obvezno seznanite s Pojasnili prijaviteljem, v katerih so predstavljene pristojnosti ATVP in odgovori na vprašanja o tem, komu je namenjena podaja prijav kršitev, na kakšen način se prijavo lahko poda in dopolni, kako je varovana identiteta prijavitelja in kako je prijavitelj zaščiten pred povračilnimi ukrepi delodajalca. Vaša seznanitev s Pojasnili prijaviteljem bo prispevala k temu, da bo ATVP prijavo lahko obravnavala bolj učinkovito.


Zavihek Prijava kršitev (žvižgači) ni namenjen splošnim vprašanjem ATVP in vprašanjem strank udeležencev trga finančnih instrumentov oziroma vprašanjem potrošnikov. Ta vprašanja, kakor tudi mnenja in druge prijave kršitev in morebitnih kršitev veljavnih predpisov, za katere se ne uporabljajo pravila, ki veljajo za sistem zaščite prijaviteljev (žvižgači), lahko posredujete ATVP na naslov Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija oziroma preko elektronske pošte na e-naslov: info@atvp.si.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si