Skoči do osrednje vsebine

Prijava kršitve

Pred prijavo kršitve se obvezno seznanite s  POJASNILI PRIJAVITELJEM (.docx).

Svojo prijavo lahko podate preko naslednjih možnosti (kontakti):

1.  ELEKTRONSKI SISTEM ATVP ZA PRIJAVO KRŠITEV (i)xPrijavitelj svojo prijavo poda preko elektronskega sistema za prijavo kršitev, dostopnega na spletni strani ATVP, pod zavihkom Prijava kršitev(žvižgači), tako, da v elektronski obrazec ATVP za prijavo kršitve vnese zahtevane podatke in priloži morebitno dokumentacijo (skupna velikost priponke največ 20 MB).

Po oddaji prijave prejme prijavitelj GESLO, ki ga varno shrani, saj brez njega ni mogoče v isti zadevi posredovati ATVP dodatne informacije oziroma dokumente, ali preveriti, če je ATVP prijavitelju v elektronski sistem posredovala obvestila o sprejemu in obravnavi prijave ali morebitna dodatna vprašanja.


2. ELEKTRONSKA POŠTA (i)xZa namen podaje prijave prijavitelj izpolni Obrazec za oddajo prijave po elektronski ali navadni pošti, ki ga priloži elektronski pošti. Če razpolaga z dokazi, prijavitelj elektronski pošti priloži tudi slednje (skupna velikost priponke je največ 20 MB).

Če želi prijavitelj kasneje dopolniti svojo prijavo, pošlje novo ali vezano (»RE« ali »FWD«) elektronsko sporočilo, v katerem se sklicuje na že poslano prijavo (po vsebini in datumu) ter navede, da to prijavo dopolnjuje.


3. NAVADNA POŠTA (i)xPrijavitelj svojo prijavo poda v zaprti neprosojni kuverti, z obvezno oznako na kuverti »PRIJAVA KRŠITVE – NE ODPIRAJ«. Prijavitelj prijavo poda na Obrazcu za oddajo prijave po elektronski ali navadni pošti, v katerega vnese zahtevane podatke, ga natisne in pošlje ATVP, skupaj z morebitno dokumentacijo.

Če želi prijavitelj kasneje po navadni pošti dopolniti svojo prijavo, jo odpremi na enak način, v dopolnitvi pa se sklicuje na že poslano prijavo (po vsebini in datumu) ter navede, da to prijavo dopolnjuje.

 • Agencija za trg vrednostnih papirjev
  Poljanski nasip 6
  1000 Ljubljana
  PRIJAVA KRŠITVE - NE ODPIRAJ!

 • Podatke predložite na OBRAZCU, ki ga izpolnite in natisnete.

4. TELEFON (i)xPrijavitelj, ki želi svojo prijavo podati preko telefona, opravi predhodno najavo. V ta namen na spletni strani ATVP pod zavihkom Prijava kršitev (žvižgači), odda elektronski obrazce za najavo oddaje prijave po telefonu, v katerega vnese:

• svojo telefonsko številko (obvezno)
• uro, ko želi, da ga pooblaščenec za prijave pokliče za podajo prijave (neobvezno).

V roku treh delovnih dni, med 9. in 15. uro, prijavitelja pokliče pooblaščenec za prijave.
Telefonski pogovor se bo snemal. Na podlagi posnetka prijave se bo pripravil zapis telefonskega pogovora, posnetek prijave na elektronskem nosilcu zvoka oziroma drugem mediju pa nato trajno izbrisal.

Če bi želel prijavitelj kasneje dopolniti svojo prijavo, se bo v telefonskem pogovoru s pooblaščencem za prijave dogovoril tudi o načinu nadaljnje komunikacije.

 • Prijavo po telefonu lahko podate po predhodni najavi na tej povezavi.
 • Pooblaščenec za prijave vas bo poklical v roku treh delovnih dni od prejema najave. Telefonski pogovor se bo snemal.

5. OSEBNO SREČANJE (i)xPrijavitelj, ki želi svojo prijavo podati v okviru osebnega srečanja, opravi predhodno najavo. V ta namen na spletni strani ATVP pod zavihkom Prijava kršitev (žvižgači), odda elektronski obrazce za najavo oddaje prijave v okviru osebnega srečanja, v katerega vnese:

• svoj elektronski naslov (obvezno) ali
• svojo telefonsko številko (obvezno) in uro, ko želi, da ga pooblaščenec za prijave pokliče za dogovor o dnevu in uri osebnega srečanja (neobvezno).

V roku treh delovnih dni pooblaščenec za prijave na elektronski naslov, ki ga je sporočil prijavitelj, prijavitelju javi dan in uro srečanja. Če je prijavitelj namesto elektronskega naslova, ATVP sporočil svojo telefonsko številko, ga pooblaščenec za prijave v roku treh delovnih dni pokliče in se z njim dogovori za dan in uro srečanja.

Prijavo v okviru osebnega srečanja poda prijavitelj na sedežu ATVP, Poljanski nasip 6, Ljubljana.

Če bi želel prijavitelj kasneje dopolniti svojo prijavo, se bo v okviru osebnega srečanja s pooblaščencem za prijave dogovoril tudi o načinu nadaljnje komunikacije

 • Prijavo v okviru osebnega srečanja lahko podate po predhodni najavi na tej povezavi.
 • Pooblaščenec za prijave vas bo kontaktiral v roku treh delovnih dni od prejema najave in vam sporočil dan in uro osebnega srečanja na ATVP.

6. PORTAL E-UPRAVA (i)xPrijavitelj svojo prijavo poda preko portala eUprava tako, da v elektronski obrazec vnese zahtevane podatke, priloži morebitno dokumentacijo in kot naslovnika izbere ATVP.

 • Elektronski obrazec: Prijava kršitve predpisa v delovnem okolju po ZZPri
Opomba: Prijava preko portala e-Uprava še ni mogoča.


Uradni osebi za zunanjo prijavo (pooblaščenki za prijavo):

- Irena Jarc Stančev 

- Helena Vrečko


 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si