Skoči do osrednje vsebine

Elektronski sistem ATVP za prijavo kršitev

(Vpišete vaše osebne podatke, ali označite, da želite prijavo oddati brez razkritja identitete – anonimno in osebnih podatkov ne vpisujte.)
Izberite datoteko ...
(Povračilni ukrepi so praviloma posledica podane prijave, med njimi so lahko: odpustitev, premestitev, znižanje plače, disciplinski ukrepi, pritisk, ustrahovanje ipd. Izvaja jih delodajalec, nadzornik, izvajalec.

Pomoč in zaščita vam je nudena s podajo informacij o pravnih možnostih, z izdaji potrdila o vloženi prijavi, z zagotovitvijo dokazil iz postopka s prijavo ipd.)

(Odgovorite z da ali ne, pri odgovoru z da, podajte še primere.)
(Povratna komunikacija ATVP se nanaša na nujna obvestila/potrdila ATVP v zvezi z obravnavo prijave kršitve ter morebitna dodatna vprašanja ATVP za razjasnitev podane prijave.

Pri oddaji prijave po elektronskem obrazcu, tudi če ga oddate anonimno, vas ATVP kontaktira preko spletne strani – obvestilo ATVP vam je dostopno v zavihku Pregled/dopolnitev prijave (žvižgači), v katerega vstopite tako, da vpišete geslo, ki ga prejmete ob oddaji prijave kršitve. Če želite povratno komunikacijo na drug način, vpišite želeno obliko te komunikacije in potrebne kontaktne podatke.)
(Če ATVP ugotovi, da vaša prijava spada med naloge, ki so v pristojnosti enega od organov za zunanjo prijavo iz 14. člena ZZPri, bo vašo prijavo, vključno z vašimi osebnimi podatki, odstopila temu organu.

Če ATVP ugotovi, da vaša prijava spada med naloge, ki so v pristojnosti drugih organov, ki niso organi za zunanjo prijavo iz 14. člena ZZPri, poleg vaše prijave, tem organom posreduje tudi vaše osebne podatke, le če sami s tem soglašate.

Če s posredovanjem vaših osebnih podatkov ne soglašate, bo pristojnim organom odstopljen le opis prijavljene kršitve brez podatkov, na podlagi katerih bi bila lahko razkrita vaša identiteta.)
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si