Skoči do osrednje vsebine

Obrazec za obveščanje o izboru matične države članice

V skladu s 126. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) (.docx) so izdajatelji, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu EU, dolžni razkriti svojo matično državo članico. Izdajatelji o tem obvestijo pristojni organ matične države članice, pristojne organe države članice gostiteljice in pristojni organ države članice, v kateri ima izdajatelj sedež.

Obrazec za obveščanje o izboru matične države članice je predpisan v prilogi Sklepa o podrobnejših pravilih obveščanja o izboru matične države članice glede obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij.

Obrazec (v wordu)
Obrazec (.docx) (v pdf formatu)

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si