Skoči do osrednje vsebine

Drugo


ZAKONODAJA RS SLO ENG
1.  Uredba o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi (Uradni list RS, št. 34/22)
link (.docx)
2. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 ZDeb) - ZUP
link
3. Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 26/05 – ZPSPID-UPB1 in 85/09 in 32/16)
link

Odlok o dopolnilnem premoženju, ki se preda Prvemu pokojninskemu skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/02 in 38/02)
link

Pravilnik o podrobnejših lastnostih naložb premoženja prvega pokojninskega sklada ter o podrobnejših pravilih za razpršitev teh naložb in njihovo usklajenost (Uradni list RS, št. 51/00 in 69/02)
link

Pravilnik o načinu izračuna čiste vrednosti premoženja in vrednosti enote premoženja prvega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 51/00 in 69/02)
link

Pravilnik za izračun matematičnih rezervacij (Uradni list RS, št. 51/00)
link

Navodilo o načinu izvedbe zmanjšanja stanja lastniških certifikatov zaradi stečajev (Uradni list RS, št. 3/00)
link

Pravilnik o načinu kritja stroškov na podlagi zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 63/99)
link

Obrazec naloga o uresničitvi pravice izbire in navodila za izvedbo postopkov v zvezi z uresničitvijo pravice izbire (Uradni list RS, št. 59/99)
link


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si