Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za izdajo dovoljenja za BPD

Pristojni organi, ki zaprosijo za dovoljenje kot investicijsko podjetje v skladu z naslovom II Direktive 2014/65/EU, imenujejo kontaktno točko za obravnavanje vseh informacij.

Kontaktna točka ATVP:
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
e-naslov: info@atvp.si 
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si