Skoči do osrednje vsebine

Poročanje

Enotna vstopna točka v Nacionalni sistem za poročanje (NRS):


VSTOPI

 

OBVESTILO

Posodobitev funkcionalne specifikacije za poročanje borznoposredniških družb o bonitetnih zahtevah 

1. september 2023

Agencija je posodobila funkcionalno specifikacijo za poročanje numeričnih poročil za borznoposredniške družbe. Posodobitev se nanaša na spremembo podatkovnega formata števila, izraženega kot monetarna vrednost, ki se poroča kot decimalna vrednost. Ta se spremeni tako, da po novem predstavlja celo število z dvema decimalnima mestoma, v zvezi z navedenim pa se dopolni tudi XSD shema. Opravljeni so bili tudi manjši popravki besedila specifikacije. 

Zavezanci za poročanje morajo po uveljavitvi specifikacije v čim krajšem času preklicati že poslana poročila za prvo in drugo četrtletje 2023, ponovno posredovati poročila za prvo in drugo četrtletje 2023, pripravljena po novi specifikaciji, ter o tem obvestiti Agencijo.
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si