Poročanje

Enotna vstopna točka v Nacionalni sistem za poročanje (NRS):


VSTOPI

 
 OBVESTILO


Nadgradnja poročilnega sistema ATVP

29. 5. 2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 29. 5. 2020 izvedla tehnično nadgradnjo poročilnega sistema za naslednje vrste poročil:

  1. poročanje skrbnikov premoženja,

  2. poročanje števila nepotrjenih transakcij in podatkov glede reševanja sporov s strani finančnih nasprotnih strank po EMIR direktivi,

  3. poročanje podatkov o osebah, ki so jim dostopne notranje informacije družb,

  4. poročanje upravljavcev alternativnih investicijskih skladov.


V primeru težav pri poročanju smo na voljo preko podpora@atvp.si ali telefonske številke 01/2800-400.
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si