Poročanje

Enotna vstopna točka v Nacionalni sistem za poročanje (NRS):


VSTOPI

 OBVESTILA

Vzpostavitev produkcijskega okolja za poročanje po IFD/IFR 

1. 10. 2021

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) obvešča zavezance, da je 1. oktobra 2021 vzpostavila produkcijsko okolje za poročanje numeričnih poročil po Uredbi (EU) 2019/2033 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (Uredba IFR), in sicer v skladu Funkcionalno specifikacijo za poročanje, ki jo je ATVP objavila na svoji spletni strani.

 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si

  Ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19: 
  - Izpolnjevanje pogoja PCTvstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila. 
  - Spremembe pri vodenju upravnih zadev ATVP