Poročanje

Enotna vstopna točka v Nacionalni sistem za poročanje (NRS):


VSTOPI

 

Vzpostavitev testnega okolja za poročanje po IFD/IFR 

2. 9. 2021

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) obvešča zavezance, da je 1. septembra 2021  vzpostavila testno okolje za poročanje numeričnih poročil po Uredbi (EU) 2019/2033 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (Uredba IFR), in sicer v skladu Funkcionalno specifikacijo za poročanje, ki jo je ATVP objavila na svoji spletni strani. Produkcijsko okolje za pošiljanje numeričnih poročil po Uredbi IFR bo predvidoma vzpostavljeno 1. oktobra 2021. 

Zavezanci, ki jih vabimo k izvedbi testiranja, lahko morebitne težave pri testiranju sporočijo na elektronski naslov podpora@atvp.si.
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si 
  4. Izpolnjevanje pogoja PCT: vstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila.