Skoči do osrednje vsebine

ESMA Q&A

Namen Q&A je, da se zbira in obravnava vprašanja zainteresirane javnosti in z odgovori zagotovi dosledno in učinkovito uporabo zakonodajnih aktov, ki so v pristojnosti ESMA. Vse v zvezi z ESMA Q&A najdete na tej povezavi.

ESMA redno objavlja in posodablja Q&A s področja direktive MiFID. Ker gre za obsežno direktivo v zvezi s katero je bilo že do sedaj na ESMA naslovljeno veliko vprašanj, jih je ESMA razdelila v dva sklopa, in sicer v zvezi z varstvom vlagateljev in sekundarnimi trgi.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si