Skoči do osrednje vsebine

Veljavna zakonodaja s področja alternativnih investicijskih skladov

ZAKON IN UREDBE SMERNICE ESMA

SPLOŠNI AKTI, SPREJETI NA PODLAGI ZUAIS

 1. Sklep o vpisu v register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 41/15)
 2. Sklep o opredelitvi posamičnih pojmov povezanih s trženjem enot alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 100/15)
 3. Sklep o načinu poročanja skrbnika alternativnega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/15)
 4. Sklep o obveščanju Agencije za trg vrednostnih papirjev o prenosu posamezne storitve upravljanja alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 100/15)
  - priloga 1
  - priloga 2
 5. Sklep o upravljavcu specialnega investicijskega sklada in specialnem investicijskem skladu, katerega naložbena strategija je usmerjena v financiranje razvoja mikro, majhnih in srednjih gospodarskih družb (Uradni list RS, št 11/16)
 6. Sklep o pravilih poslovanja upravljavca specialnega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16)
 7. Sklep o pravilih poslovanja in poročanju administratorja alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 11/16)
 8. Sklep o vrednotenju sredstev alternativnega investicijskega sklada, ki nima pravne osebnosti ter izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja alternativnega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16)
 9. Sklep o kapitalu upravljavca alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 11/16)
 10. Sklep o politikah prejemkov upravljavca alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 11/16)
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si