Skoči do osrednje vsebine

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

  1. Sklep o naložbah pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 12/17 in 90/20) (.docx)
  2. Sklep o upravljanju tveganj pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13 in 90/20) (.docx)
  3. Sklep o merilih za določitev pomembnega vpliva upravljavca pokojninskega sklada na upravljanje izdajatelja (Uradni list RS, št. 79/13) II. DOKUMENTI VZAJEMNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA


  1. Sklep o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št 79/13, 12/17 in 90/20) (.docx)
  2. Sklep o izjavi o naložbeni politiki vzajemnega pokojninskega sklada in podsklada krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13 in 90/20) (.docx)
  3. Sklep o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13, 87/14 in 77/17)
  4. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 6/14) III. POROČANJE AGENCIJI

  1. Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13, 90/14, 12/17, 77/17, 59/19 in 90/20) (.docx) - prilogaIV. DRUGI SKLEPI

  1. Sklep o izračunu čiste vrednosti sredstev, vrednosti enote premoženja, odkupne vrednosti premoženja in donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13 in 90/20) (.docx)
  2. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada in vsebini javne objave o pridobitvi dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada v podsklad krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13)
  3. Sklep o registru osebnih računov in potrdilu o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 90/20) (.docx) 
  4. Sklep o potrdilu o stanju na osebnem računu zavarovanca-člana SODPZ in potrdilu o vplačilih, ki jih je financiral zavezanec (Uradni list RS, št. 90/20) (.docx)
  5. Sklep o vsebini pristopne izjave k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja (Uradni list RS, št. 90/20)

 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si