Skoči do osrednje vsebine

Upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov

POROČANJE UPRAVLJAVCEV VPS:

14.7.2020: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada v delu, ki se nanaša na uskladitev s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 90/20). Poročanje se v tehničnem smislu ne spreminja (znotraj obstoječega šifranta se doda šifra in doda se eno nenumerično poročilo). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

17.10.2019: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada v delu, ki se nanaša na uskladitev s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 59/19). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

31.1.2018: Agencija je vzpostavila produkcijsko okolje Nacionalnega sistema za poročanje, v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada , V2.2.

12.1.2018: Agencija je vzpostavila testno okolje Nacionalnega sistema za poročanje, v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada , V2.2, z dne 12. 12. 2017.

12.12.2017: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada v delu, ki se nanaša na uskladitev s Predlogom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada in v delu, ki se nanaša na elektronski podpis in enkripcijo. Pri nenumeričnem poročanju pa gre za redakcijski popravek, ki v ničemer ne vpliva na poročanje. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

24.5.2017: Agencija je pripravila popravek funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada. Popravek se nanaša na XSD shemo za poročanje (bonitetna ocena se poroča samo za postavki F0300 in F0400). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

29.3.2017: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada v delu, ki se nanaša na uskladitev s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št 12/17). Pri nenumeričnem poročanju pa gre za redakcijski popravek, ki v ničemer ne vpliva na poročanje. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

27.1.2017: Agencija je pripravila dopolnitve funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada v delu, ki se nanaša na nenumerično poročanje. Dopolnitve so administrativne in na poročanje v ničemer ne vplivajo. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

17.8.2016: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada v delu, ki se nanaša na poročanje podatka o vsoti zajamčenih vrednosti sredstev članov in na poročanje podatka iz šifranta 307. Vrsta sklada glede na naložbeno politiko. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

24.12.2014: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada v delu, ki se nanaša na uskladitev s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada. Dopolnitev v ničemer ne vpliva na format poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

17.11.2014: Agencija je pripravila popravek funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada. Popravek je redakcijski in v ničemer ne vpliva na format poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

1.4.2014: Agencija je z današnjim dnem vzpostavila produkcijsko in testno okolje za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada, ki odslej omogoča pošiljanje poročil samo z 10-mestno matično številko.

25.2.2014: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada. Dopolnitev se nanaša izključno na dolžino zapisa matične številke zavezanca oziroma subjekta za katerega se poroča (v skladu s to specifikacijo bo možno poročati samo z 10-mestno matično številko). Testno okolje bo na voljo od 17.3.2014, produkcijsko okolje pa od 1.4.2014 naprej. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

7.1.2014: Agencija je pripravila popravke oziroma dopolnitve funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada. Popravki oziroma dopolnitve so tehnično administrativni in na poročanje v ničemer ne vplivajo. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

2.1.2014: Agencija je vzpostavila produkcijsko okolje za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada.

17.12.2013: Agencija je vzpostavila testno okolje za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada. Testno okolje bo na voljo tudi po prehodu v produkcijo, 2.1.2014 za poročilo VEP in s 1.2.2014 za vsa ostala poročila. Zavezance prosimo, da po elektronski pošti potrdijo uspešen zaključek testiranja.

Navodilo za izmenjavo PGP ključev je na voljo tukaj.
Navodilo za izvedbo testiranja je na voljo tukaj.

17.12.2013: Agencija je pripravila popravke oziroma dopolnitve funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada. Popravki oziroma dopolnitve so tehnično administrativni in na poročanje v ničemer ne vplivajo. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

7.11.2013: Agencija je pripravila popravke oziroma dopolnitve funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada. Popravki oziroma dopolnitve se nanašajo na XSD sheme in XML primere za poročanje. Manjši redakcijski popravek, pa se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

23.10.2013: Agencija je pripravila popravke oziroma dopolnitve funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada. Popravki oziroma dopolnitve se nanašajo na XSD sheme in XML primere za poročanje. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

11.10.2013: Agencija je pripravila funkcionalno specifikacijo za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada, ki je usklajena s Sklepom o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13). V specifikaciji je opisan način izvedbe elektronskega poročanja numeričnih in nenumeričnih podatkov o poslovanju vzajemnih pokojninskih skladov in krovnih pokojninskih skladov s strani zavezancev za poročanje. Dokument vsebuje tudi predvidene roke za začetek testiranja in prehod v produkcijo. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si