Skoči do osrednje vsebine

Upravljavci alternativnih investicijskih skladov

POROČANJE UPRAVLJAVCEV AIS:

11.1.2024: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, v delu, ki se nanaša na tehnične smernice za numerično poročanje (dodana je Excelova datoteka z dodatnimi kontrolami, ki se nanašajo na upravljavca z dovoljenjem Agencije) in v delu, ki se nanaša na nenumerična poročila. Nobena dopolnitev ne vpliva na vsebino ali format poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

20.9.2023: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil (dodani sta poročili Dokument s ključnimi informacijami in Dokument s ključnimi informacijami v obliki sledi spremembam (Track changes)). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

21.3.2023: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil (dodana je možnost pošiljanja Politike upravljanja tveganj). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

20.2.2023: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil (dodana je možnost pošiljanja podatkov za oceno tveganosti zavezancev za PPDFT). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

7.3.2022: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil (dopolnjena je podrobnejša vsebina nenumeričnega poročila - "Podatki, potrebni za izračun letnega nadomestila za nadzor"). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

2.9.2020: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil (dodano je nenumerično poročilo - "Sprememba akta o ustanovitvi SIS (Track Changes)"). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

22.2.2018: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil (dodano je nenumerično poročilo - "Podatki, potrebni za izračun letnega nadomestila za nadzor"). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

13.12.2017: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavcev alternativnih investicijskih skladov. Dopolnitev se nanaša na elektronski podpis in enkripcijo. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

24.1.2017: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavcev alternativnih investicijskih skladov. Dopolnitev se nanaša na dokument Tehnične smernice za poročanje UAIS, kjer smo popravili prevod "Inception date", ki pomeni izdajo dovoljenja oziroma ustanovitev AIS. Popravek v ničemer ne vpliva na format poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

4.11.2016: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavcev alternativnih investicijskih skladov. Dopolnitev se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil (dodano je bilo poročilo v zvezi s poročanjem o sumljivih naročilih in poslih). Dopolnitev šifranta v ničemer ne vpliva na vsebino ali format poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.
Funkcionalna specifikacija je v obliki dokumentov pdf na voljo tukaj.

11.8.2016: Agencija je pripravila dopolnitev Funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavcev alternativnih investicijskih skladov. Dopolnitev se nanaša na nabor nenumeričnih poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

9.9.2015: Agencija je pripravila Funkcionalno specifikacijo za poročanje upravljavcev alternativnih investicijskih skladov. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

Pogosta vprašanja:

1. Prejeli smo kartico RSA SecurID in navodila za izmenjavo PGP ključev. Kaj moramo storiti?

Odgovor: Za namen elektronskega podpisovanja namestite na računalnike, s katerih se bo izvajalo poročanje, aplikacijo GnuPG 2.0.29. Po instalaciji aplikacije morate skladno z navodili za izmenjavo PGP ključev generirati ključe ter datoteko s ključem izvoziti in jo posredovati Agenciji. Hkrati pa morate ločeno po pošti posredovati še ''prstni odtis'' ključa.

2. Kako namestiti aplikacijo GnuPG?

Odgovor: Namestitev je preprosta z zagonom datoteke, pri čemer lahko vse nastavitve pustite privzete. Da bo uporabnik ključ lahko uporabljal za podpisovanje, je nujno, da je ključ generiran pod uporabniškim profilom, torej da ključ generira dejanski uporabnik, ki je prijavljen v računalnik. Več informacij je na voljo tudi na www.gnupg.org.

3. Zaradi pogostih vprašanj glede testiranja objavljamo Navodila za izvedbo testiranja. Dokument je na voljo tukaj.

4. Pri generiranju datotek za poročanje se ne zgodi nič oziroma ne dobim datoteke. Kaj je narobe?

 Odgovor: Najverjetnejši problem je v varnostnih nastavitvah vašega spletnega brskalnika. Priporočamo vam, da spletno stran sistema za poročanje uvrstite med zaupanja vredne strani (Trusted Sites).

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si