Skoči do osrednje vsebine

Skrbniki premoženja

Poročanje skrbnikov

20. 4. 2021: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje skrbnika. Dopolnitev se nanaša na dodano nenumerično poročilo na zahtevo. Dokument je na voljo tukaj.

13.12.2017: Agencija je vzpostavila testno okolje Nacionalnega sistema za poročanje, ki je usklajeno s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju skrbnika (Uradni list RS, št. 31/17). Hkrati je dopolnjena tudi funkcionalna specifikacija za poročanje skrbnika v delu, ki se nanaša na elektronski podpis in enkripcijo. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

7.11.2017: Agencija je uskladila funkcionalno specifikacijo za poročanje skrbnika s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju skrbnika (Uradni list RS, št. 31/17). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

29.6.2016: Agencija je pripravila popravek funkcionalne specifikacije za poročanje skrbnika, ki se nanaša na XSD shemo (uskladitev XSD sheme z veljavnim Sklepom o poročanju skrbnika (Uradni list RS, št. 11/16)). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

8.6.2016: Agencija je vzpostavila testno okolje Nacionalnega sistema za poročanje, ki je usklajeno s Sklepom o poročanju skrbnika (Uradni list RS, št. 11/16).

14.4.2016: Agencija je pripravila popravek funkcionalne specifikacije za poročanje skrbnika. Popravek se nanaša na verzijo XML sheme. Dokument je na voljo tukaj.

7.4.2016: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje skrbnika. Dopolnitev je usklajena z novim Sklepom o poročanju skrbnika. Dokument je na voljo tukaj.

1.4.2014: Agencija je z današnjim dnem vzpostavila produkcijsko in testno okolje za poročanje skrbnika, ki odslej omogoča pošiljanje poročil samo z 10-mestno matično številko.

25.2.2014: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje skrbnika. Dopolnitev se nanaša izključno na dolžino zapisa matične številke zavezanca oziroma subjekta za katerega se poroča (v skladu s to specifikacijo bo možno poročati samo z 10-mestno matično številko). Testno okolje bo na voljo od 17.3.2014, produkcijsko okolje pa od 1.4.2014 naprej. Dokument je na voljo tukaj.

7.1.2014: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje skrbnika. Dopolnitev se nanaša na možnost pošiljanja Podatkov, potrebnih za izračun letnega nadomestila za nadzor. Podatki se pošljejo v obliki datoteke, ki se pripravi enako kot nestrukturirani del kombiniranega poročila. Dokument je na voljo tukaj.

1.10.2012: S 1.10.2012 je Agencija vzpostavila produkcijsko okolje za pošiljanje kombiniranih poročil skrbnikov.

21.9.2012: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje skrbnika, pri čemer dopolnitev ne vsebuje tehničnih in vsebinskih sprememb, pač pa gre zgolj za redakcijske popravke. Dokument je na voljo tukaj.

11.9.2012: Z 10.9.2012 je Agencija vzpostavila testno okolje za pošiljanje kombiniranih poročil skrbnikov.

10.9.2012: Agencija je pripravila popravke funkcionalne specifikacije za pošiljanje poročil skrbnikov, pri čemer popravki ne vsebujejo nobenih tehničnih sprememb ampak so namenjeni vključitvi vzajemnih pokojninskih skladov, kritnih skladov dodatnega pokojninskega zavarovanja zavarovalnic in kritnega premoženja pokojninskih družb v specifikacijo. Dokument je na voljo tukaj.

27.7.2012: Agencija je pripravila spremembe in dopolnitve funkcionalne specifikacije za pošiljanje poročil skrbnikov IS in VPS skladno z novim splošnim aktom o poročanju skrbnikov IS in VPS. Dokument je na voljo tukaj.

9.9.2009: Agencija je pripravila navodila za testiranje pošiljanja nenumeričnih poročil. Ker so zavezanci že vključeni v sistem za poročanje, so navodila informativne narave in namenjena seznanitvi dodatnih poročevalcev s sistemom. Dokument je na voljo tukaj.

5.8.2009: S 3.8.2009 je Agencija vzpostavila testno okolje za pošiljanje nenumeričnih poročil skrbnikov IS in VPS.

28.7.2009: Agencija je pripravila popravke oziroma dopolnitve funkcionalne specifikacije za nenumerično poročanje skrbnikov IS in VPS. Dokument je na voljo tukaj.

6.7.2009: Agencija je pripravila funkcionalno specifikacijo za nenumerično poročanje skrbnikov IS in VPS. Dokument je na voljo tukaj.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si