Skoči do osrednje vsebine

Notificirani UCITS skladi

Elektronsko poročanje v zvezi z notificiranimi UCITS skladi


Družba za upravljanje države članice, ki trži enote UCITS sklada države članice v Republiki Sloveniji, Agencijo sproti obvešča o vseh spremembah dokumentov iz 1. do 4. točke drugega odstavka 138. člena ZISDU- 3 ter v obvestilu navede, kje lahko Agencija dobi te dokumente po elektronski poti. Omenjena obvestila se pošiljajo ne elektronski naslov updates.ucits@a-tvp.si.

Če namerava družba za upravljanje države članice spremeniti veljavno ureditev trženja v Republiki Sloveniji oziroma veljaven nabor razredov enot UCITS skladov države članice, ki so predmet trženja v Republiki Sloveniji, mora pred uvedbo teh sprememb o tem obvestiti Agencijo. Omenjena obvestila se pošiljajo ne elektronski naslov updates.ucits@a-tvp.si.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si