Skoči do osrednje vsebine

Poročanje po uredbi MAR

24. 8. 2023: Agencija je spremenila funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje javnih družb. Dokument je na voljo tukaj. Agencija je dodala možnost oddaje novega poročila na zahtevo.

6. 1. 2021: Agencija je spremenila funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje javnih družb. Dokument je na voljo tukaj. Agencija je prenovila pravne osnove za poročanje javnih družb skladno s spremembami zakonodaje.

6. 7. 2016: Agencija je spremenila funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje javnih družb. Dokument je na voljo tukaj. Agencija je dodala polje za vnos imena notranje informacije.

24. 5. 2016: Agencija je pripravila spremenjeno funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje javnih družb. Dokument je na voljo tukaj. Specifikacija še vedno vključuje informacije o poročanju podatkov o osebah, ki so jim dostopne notranje informacije (SONI-1) ter o obveščanju Agencije o odložitvi objave notranje informacije (ODNI). Velja pa, da se bo od dne 3. 7. 2016 dalje neposredno uporabljala Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/347, ki je predpisala novo obliko poročanja o osebah, ki so jim dostopne notranje informacije. S tem v zvezi je Agencija prej omenjeno funkcionalno specifikacijo spremenila, sama pa bo s tehnično rešitvijo zagotovila poročanje v obliki oziroma z vsebino, kot jo predpisuje prej omenjena uredba.

Agencija bo v zvezi s poročanjem o osebah, ki so jim dostopne notranje informacije dne 15.6.2016 vzpostavila testno okolje, ki bo trajalo do dne 2.7.2016. Po pričetku uporabe Izvedbene uredba Komisije (EU) 2016/347 bo dne 3. 7. 2016 vzpostavljeno produkcijsko okolje, zavezanci pa bodo poročila po stanju na naveden datum lahko posredovali do dne 6. 7. 2016.

1.4.2014: Agencija je z dananšnjim dnem vzpostavila produkcijsko okolje za poročanje javnih družb, ki odslej omogoča pošiljanje poročil samo z 10-mestno matično številko.

31.1.2012: Agencija je objavila zadnjo verzijo funkcionalne specifikacije za elektronsko poročanje javnih družb. Dokument je na voljo tukaj. Hkrati je bil ažuriran tudi odgovor na vprašanje 3. v rubriki Pogosta vprašanja. Z dnem 1.2.2012 bo vzpostavljeno produkcijsko okolje, zavezanci pa bodo poročila po stanju na dan 1.2.2012 lahko posredovali do 3.2.2012.

20.1.2012: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje javnih družb. Dokument je v obliki ''Sledi spremembam'' in je na voljo tukaj.

17.11.2011: Agencija je pripravila funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje javnih družb. Specifikacija vključuje informacije o poročanju podaktov o osebah, ki so jim dostopne notranje informacije (SONI) ter o obveščanju Agencije o odložitvi objave notranje informacije (ODNI). Dokument je na voljo tukaj.


Pogosta vprašanja:

1. Prejeli smo kartico RSA SecurID, Dogovor o pogojih uporabe kartic RSA SecurID in navodila za izmenjavo PGP ključev. Kaj moramo storiti?

Odgovor: Najprej preverite, če se serijska številka kartice ujema s serijsko številko v Dogovoru, nato pa oba izvoda Dogovora, podpisana s strani zakonitega zastopnika vaše družbe ter žigosana, pošljete Agenciji. Za namen elektronskega podpisovanja na računalnike, s katerih se bo izvajalo poročanje, namestite aplikacijo GnuPG 1.4.11. Po instalaciji aplikacije, morate skladno z navodili za izmenjavo PGP ključev generirati ključe ter elektronsko datoteko s ključem izvoziti v datoteko in jo posredovati Agenciji. Hkrati pa morate ločeno po pošti posredovati še ''prstni odtis'' ključa.

2. Kako namestiti aplikacijo GnuPG?

Odgovor: Namestitev je preprosta z zagonom datoteke, pri čemer lahko vse nastavitve pustite privzete. Da bo uporabnik ključ lahko uporabljal za podpisovanje, je nujno, da je ključ generiran pod uporabniškim profilom, torej da ključ generira dejanski uporabnik, ko je prijavljen v računalnik ! Več informacij je na voljo tudi na www.gnupg.org.

3. Ali je potrebno elektronsko poročati tudi za osebe, ki nimajo več dostopa do notranjih informacij?

Odgovor: Za potrebe elektronskega poročanja JDDAT02 velja, da je potrebno poročati samo za osebe, ki so na dan 1.7.2016 ali kasneje imele dostop do notranjih informacij. To pomeni, da za osebe, za katere je datum prenehanja dostopa do notranjih informacij pred 1.7.2016, ni potrebno elektronsko poročati. Seznam oseb, ki so imele dostop do notranjih informacij pred 1.7.2016, so javne družbe poročale na obrazcu JDDAT01. Agencija bo po potrebi, v zakonsko predpisanem roku hranjenja (5 let), na zahtevo še vedno lahko pridobila pri javni družbi obrazec JDDAT01.

4. Zaradi pogostih vprašanj glede testiranja objavljamo Navodila za izvedbo testiranja. Dokument dobite tukaj.

5. Pri generiranju datoteke SONI se ne zgodi nič oziroma ne dobim datoteke. Kaj je narobe?

Odgovor: Najverjetnejši problem je v varnostnih nastavitvah vašega spletnega brskalnika. Priporočamo vam, da spletno stran sistema za poročanje uvrstite med zaupanja vredne strani (Trusted Sites).

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si