Skoči do osrednje vsebine

Javne družbe

Poročanje javnih družb v enotni elektronski obliki - ESEF


7. 9. 2022: Prenovljena verzija dokumenta ESEF Reporting Manual

ESMA je dne 24.8.2022 objavila posodobljeno verzijo dokumenta ESEF Reporting Manual. Posodobljen dokument, ki nosi oznako ESMA32-60-254rev in je datiran na datum 5. 8. 2022, je dostopen tukaj. Dokument, ki je namenjen predvsem javnim družbam ter ponudnikom programske opreme, podaja navodila oz. pojasnila glede postopanja v primeru posameznih dilem ali situacij, na katere naletijo javne družbe pri poročanju v letnih poročilih v ESEF formatu. Namen dokumenta je spodbujati usklajen in dosleden pristop k pripravi poročil v skladu z Uredbo 2019/815.

Posodobljen dokument vključuje nova navodila predvsem vezano na označevanje pojasnil h konsolidiranim računovodskim izkazom pripravljenim v skladu z MSRP po principu ˝označevanja blokov˝ (block tagging), pri čemer velja, da se bodo navodila prvič uporabila za izkaze poslovnega leta 2022. Posodobitev vključuje npr. tudi novo poglavje o pričakovanjih ESMA, kadar izdajatelji objavljajo letna poročila v drugih oblikah (ne le v ESEF formatu) ter dodatna navodila za objavo letnih finančnih poročil v več jezikih.

Od izdajateljev se pričakuje, da bodo pri pripravi letnih računovodskih poročil za leto 2022 upoštevali navodila iz omenjenega dokumenta, od podjetij, ki izdelujejo programsko opremo pa, da bodo navodila upoštevali pri razvoju programske opreme, ki se uporablja za pripravo letnih poročil v ESEF formatu.


25. 3. 2022: Objava posodobljene ESEF taksonomije za leto 2021

Dne 27. 3. 2022 bo v veljavo stopila posodobljena ESEF taksonomija za leto 2021, ki se skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/352 uporablja od 1. 1. 2022 za letna računovodska poročila, ki vsebujejo računovodske izkaze za poslovna leta, ki se začnejo 1. 1. 2022 ali pozneje. Ne glede na to, pa imajo izdajatelji možnost uporabljati posodobljeno 2021 ESEF taksonomijo že za poslovna leta, ki se začnejo 1. 1. 2021 ali pozneje.

V povezavi s posodobljeno ESEF 2021 taksonomijo in uskladitvijo ESEF validacijskega orodja INFO HRAMBE s posodobljenim ESEF 2021 Conformance Suite je bila 24. 3. 2022 v simulacijskem okolju izvedena nadgradnja INFO HRAMBE, ki omogoča uporabnikom izbiro ESEF taksonomije, ki se preverja z ESEF validacijskem orodjem INFO HRAMBE. V produkcijskem okolju bo nadgradnja potekala nadgradnja med 25. 3. in 28. 3. 2022, tako da bo posodobitev izvedena najkasneje dne 28. 3. 2022. Po novem je potrebno izbrati letnico ESEF taksonomije, ki naj se uporabi pri validaciji, in sicer se lahko izbira med letoma 2020 in 2021.


15. 12. 2021: ESEF taksonomija za leto 2021

ESMA je objavila ESEF XBRL taksonomijo za leto 2021 in ustrezno posodobila tudi ESEF Conformance Suite. Omenjeno si lahko ogledate v okviru spletne strani ESMA: ESMA publishes 2021 ESEF XBRL taxonomy files and ESEF conformance suite (europa.eu).

Omenja se še, da se bo ESEF XBRL taksonomijo za leto 2021 lahko uporabljalo šele po zaključku zakonodajnega postopka, ko bo predvidoma začela vejati posodobljena ESEF Uredba 2019/815.


6. 8. 2021: Prenovljena verzija dokumenta ESEF Reporting Manual

ESMA je dne 19.7.2021 objavila posodobljeno verzijo pred letom objavljenega dokumenta ESEF Reporting Manual. Posodobljen dokument je dostopen tukaj

Dokument, ki je namenjen predvsem javnim družbam ter ponudnikom programske opreme, podaja navodila oz. pojasnila glede postopanja v primeru posameznih dilem ali situacij, na katere naletijo javne družbe pri poročanju letnih poročil v ESEF formatu.


18. 3. 2021: Okrožnica ATVP glede poročanja letnih poročil v ESEF formatu 

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v okrožnici javnim družbam podala dodatna pojasnila v obliki odgovorov na vprašanja ter predstavila nekatera svoja izhodišča za nadzor revidiranih letnih poročil za poslovno leto 2020 v ESEF formatu v letu 2021. 


Dne 9. 1. 2021 je bila uspešno izvedena nadgradnja produkcijske spletne aplikacije INFO HRAMBA, ki bo omogočala sprejem in objavo letnih poročil javnih družb v ESEF obliki.


6.1.2021: Nadgradnja produkcijskih spletnih aplikacij SEO in INFO HRAMBA zaradi letnih poročil v ESEF obliki

Agencija za trg vrednostnih papirjev in Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, sta danes, 6. 1. 2021, sprejeli odločitev, da se zaradi omogočanja sprejema in objave letnih poročil v ESEF obliki v vikendu 9. in 10. 1. 2021 izvede nadgradnja produkcijskih spletnih aplikacij SEO in INFO HRAMBA.

V času nadgradnje bosta spletni aplikaciji SEO in INFO HRAMBA lahko občasno nedostopni, zato uporabnike vljudno naprošamo za razumevanje. 

O zaključeni nadgradnji bomo javnost obvestili predvidoma najkasneje do ponedeljka, 11. 1. 2021. 

Testno okolje bo uporabnikom na voljo tudi po nadgradnji.


21.12.2020: Sprememba ESEF taksonomije za leto 2020

Dne 18. decembra 2020 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/1989 z dne 6. novembra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/815 v zvezi s posodobitvijo taksonomije, določene v regulativnih tehničnih standardih o enotni elektronski obliki poročanja, za leto 2020. Uredba se uporablja za letna računovodska poročila, ki vsebujejo računovodske izkaze za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali pozneje.


10.12.2020: ESEF taksonomija za leto 2020

ESMA je objavila ESEF XBRL taksonomijo za leto 2020 in ustrezno posodobila tudi ESEF Conformance Suite. Opise spremenjene taksonomije najdete na naslovu https://www.esma.europa.eu/document/esma-esef-taxonomy-2020 , medtem ko je prenovljen Conformance Suite na voljo na naslovu https://www.esma.europa.eu/document/conformance-suite-2020.


2.12.2020:  Vzpostavitev testnega okolja za poročanje letnih poročil v ESEF formatu

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v sodelovanju z Ljubljansko borzo nadgradila sistem INFO HRAMBA in z dnem 3. 12. 2020 vzpostavlja testno okolje za poročanje letnih poročil v ESEF formatu.

Testno okolje za poročanje se nahaja na: https://seonet-simu.ljse.si 

Za prijavo v testno okolje je potrebno Ljubljanski borzi sporočiti pooblaščene osebe, ki bodo vključene v testiranje. Na tej podlagi bo Ljubljanska borza uporabnikom oziroma njihovim pooblaščenim osebam omogočila dostop do testnega okolja. Natančnejša navodila in informacije glede izvedbe testiranja bo uporabnikom INFO HRAMBE posredovala Ljubljanska borza.

ATVP v sodelovanju z Ljubljansko borzo nudi tudi podporo uporabnikom pri testni oddaji letnih poročil v ESEF formatu, in sicer:

        1/ kontakti za vsebinska vprašanja pri oddaji poročil: 

                 e-poštni naslov esef@atvp.si ali telefonska številka 01 28 00 400

        2/ kontakti za tehnična vprašanja pri oddaji poročil: 

                 e-poštni naslov esef@ljse.si ali telefonska številka 01 471 02 11

Postavitev produkcijskega okolja za poročanje letnih poročil v ESEF formatu je načrtovana z dnem 1. 1. 2021.


16.10.2020: ATVP je pripravila vprašalnik za oceno pripravljenosti zavezancev na poročanje v ESEF formatu. Vprašalnik najdete na spletni strani https://www.a-tvp.si/priprave-ESEF-oktober-2020 . ATVP se vsem zavezanem za izpolnitev vprašalnika vnaprej zahvaljuje.


8. 9. 2020: Organizacija XBRL International je v mesecu avgustu posodobila podatke o ponudnikih ESEF poročanja v Republiki Sloveniji, katere najdete v dokumentu Slovenia_ESEF_Offerings_8_20.pdf. Dokument je last podjetja XBRL International (https://www.xbrl.org/).


1. 7. 2020: Organizacija XBRL International je v mesecu juniju izvedla raziskavo ponudnikov ESEF poročanja v Republiki Sloveniji, katero najdete v dokumentu Slovenia_ESEF_Offerings.pdf. Dokument je last podjetja XBRL International (https://www.xbrl.org/).  

 

18. 6. 2020: 17. junija 2020 je ESMA na svoji spletni strani objavila primer letnega finančnega poročila v ESEF formatu. Letno finančno poročilo Global LEI Foundation za leto 2019 je pripravljeno v skladu z zahtevami Delegirane uredbe Komisije 2019/815 in priporočili ESMA iz ESEF Reporting Manual, zadnjič posodobljenega v juliju 2019.

Poročilo je dostopno na naslednji povezavi:  https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-example-annual-financial-report-in-esef-format


31. 3. 2020:  23. marca 2020 je ESMA na svoji spletni strani objavila orodje z nazivom »ESEF Conformance Suite« kot pomoč pri implementaciji ESEF regulative. Najdete ga na  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esef_conformancesuite_2020-03-06.zip . 

Orodje je namenjeno tehničnemu osebju zavezancev, da preveri ali je programska rešitev, katero uporabljajo za pripravo ESEF poročil skladna z ESEF zahtevami. 

ESEF Conformance Suite vsebuje 157 XBRL poročilnih paketov razdeljenih v 60 testov. Zraven je priložena tudi Excel datoteka, ki opisuje pravila, navodila in testne primere, skupaj s pričakovanimi napakami v primeru neskladnosti. Za vsako določeno pravilo in navodilo so pripravili vsaj eno primer skladnega in neskladnega primera.

 

17. 12. 2019:  16. oktobra 2019 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2100 z dne 30. septembra 2019 o spremembi Delegirane uredbe (WU) 2019/815 v zvezi s posodobitvami taksonomije, ki se uporabljajo za enotno elektronsko obliko poročanja. Uredba se uporablja za letna računovodska poročila, ki vsebujejo računovodske izkaze za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje.

18. 11. 2019: Agencija je pripravila naslednje dokumente v povezavi z delavnico dne 22. 11. 2019:

  1. Prezentacija: ESEF DELAVNICA - prezentacija.pdf
  2. XBRL primer: airfranceklm_2016.zip (uporabljen primer iz spletne strani https://www.esma.europa.eu/field-test-esef)
  3. Primer priprave letnega poročila: https://www.gleif.org/en/about/governance/annual-report.

Agencija priporoča vsem udeležencem delavnice, da si pred samim predavanjem natisnejo prezentacijo.

9. 10. 2019: Agencija vabi na DELAVNICO Z NASLOVOM POROČANJE JAVNIH DRUŽB V ENOTNI ELEKTRONSKI OBLIKI ESEF, ki se bo 22. 11. 2019 izvajala v prostorih Pravne fakultete univerze v Ljubljani. Vabilo javnim družbam je dostopno tukaj.

7. 10. 2019: Agencija bo v tem delu objavljala pomembnejše informacije v zvezi s prehodom javnih družb na poročanje v enotni elektronski obliki – ESEF. Mednje bo (gl. spodaj) vključila tudi pomembnejša vprašanja javnih družb glede ESEF ter odgovore Agencije nanje. Se pa tudi na tem mestu opozarja na okrožnico Agencije z dne 11. 4. 2019 , ki je objavljena tukaj

Poročanje javnih družb


6. 1. 2021: Agencija je spremenila funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje javnih družb. Dokument je na voljo tukaj. Agencija je prenovila pravne osnove za poročanje javnih družb skladno s spremembami zakonodaje.


6. 7. 2016: Agencija je spremenila funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje javnih družb. Dokument je na voljo tukaj. Agencija je dodala polje za vnos imena notranje informacije.

24. 5. 2016: Agencija je pripravila spremenjeno funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje javnih družb. Dokument je na voljo tukaj. Specifikacija še vedno vključuje informacije o poročanju podatkov o osebah, ki so jim dostopne notranje informacije (SONI-1) ter o obveščanju Agencije o odložitvi objave notranje informacije (ODNI). Velja pa, da se bo od dne 3. 7. 2016 dalje neposredno uporabljala Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/347, ki je predpisala novo obliko poročanja o osebah, ki so jim dostopne notranje informacije. S tem v zvezi je Agencija prej omenjeno funkcionalno specifikacijo spremenila, sama pa bo s tehnično rešitvijo zagotovila poročanje v obliki oziroma z vsebino, kot jo predpisuje prej omenjena uredba.

Agencija bo v zvezi s poročanjem o osebah, ki so jim dostopne notranje informacije dne 15.6.2016 vzpostavila testno okolje, ki bo trajalo do dne 2.7.2016. Po pričetku uporabe Izvedbene uredba Komisije (EU) 2016/347 bo dne 3. 7. 2016 vzpostavljeno produkcijsko okolje, zavezanci pa bodo poročila po stanju na naveden datum lahko posredovali do dne 6. 7. 2016.

1.4.2014: Agencija je z dananšnjim dnem vzpostavila produkcijsko okolje za poročanje javnih družb, ki odslej omogoča pošiljanje poročil samo z 10-mestno matično številko.

31.1.2012: Agencija je objavila zadnjo verzijo funkcionalne specifikacije za elektronsko poročanje javnih družb. Dokument je na voljo tukaj. Hkrati je bil ažuriran tudi odgovor na vprašanje 3. v rubriki Pogosta vprašanja. Z dnem 1.2.2012 bo vzpostavljeno produkcijsko okolje, zavezanci pa bodo poročila po stanju na dan 1.2.2012 lahko posredovali do 3.2.2012.

20.1.2012: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje javnih družb. Dokument je v obliki ''Sledi spremembam'' in je na voljo tukaj.

17.11.2011: Agencija je pripravila funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje javnih družb. Specifikacija vključuje informacije o poročanju podaktov o osebah, ki so jim dostopne notranje informacije (SONI) ter o obveščanju Agencije o odložitvi objave notranje informacije (ODNI). Dokument je na voljo tukaj.


Pogosta vprašanja:

1. Prejeli smo kartico RSA SecurID, Dogovor o pogojih uporabe kartic RSA SecurID in navodila za izmenjavo PGP ključev. Kaj moramo storiti?

Odgovor: Najprej preverite, če se serijska številka kartice ujema s serijsko številko v Dogovoru, nato pa oba izvoda Dogovora, podpisana s strani zakonitega zastopnika vaše družbe ter žigosana, pošljete Agenciji. Za namen elektronskega podpisovanja na računalnike, s katerih se bo izvajalo poročanje, namestite aplikacijo GnuPG 1.4.11. Po instalaciji aplikacije, morate skladno z navodili za izmenjavo PGP ključev generirati ključe ter elektronsko datoteko s ključem izvoziti v datoteko in jo posredovati Agenciji. Hkrati pa morate ločeno po pošti posredovati še ''prstni odtis'' ključa.

2. Kako namestiti aplikacijo GnuPG?

Odgovor: Namestitev je preprosta z zagonom datoteke, pri čemer lahko vse nastavitve pustite privzete. Da bo uporabnik ključ lahko uporabljal za podpisovanje, je nujno, da je ključ generiran pod uporabniškim profilom, torej da ključ generira dejanski uporabnik, ko je prijavljen v računalnik ! Več informacij je na voljo tudi na www.gnupg.org.

3. Ali je potrebno elektronsko poročati tudi za osebe, ki nimajo več dostopa do notranjih informacij?

Odgovor: Za potrebe elektronskega poročanja JDDAT02 velja, da je potrebno poročati samo za osebe, ki so na dan 1.7.2016 ali kasneje imele dostop do notranjih informacij. To pomeni, da za osebe, za katere je datum prenehanja dostopa do notranjih informacij pred 1.7.2016, ni potrebno elektronsko poročati. Seznam oseb, ki so imele dostop do notranjih informacij pred 1.7.2016, so javne družbe poročale na obrazcu JDDAT01. Agencija bo po potrebi, v zakonsko predpisanem roku hranjenja (5 let), na zahtevo še vedno lahko pridobila pri javni družbi obrazec JDDAT01.

4. Zaradi pogostih vprašanj glede testiranja objavljamo Navodila za izvedbo testiranja. Dokument dobite tukaj.

5. Pri generiranju datoteke SONI se ne zgodi nič oziroma ne dobim datoteke. Kaj je narobe?

Odgovor: Najverjetnejši problem je v varnostnih nastavitvah vašega spletnega brskalnika. Priporočamo vam, da spletno stran sistema za poročanje uvrstite med zaupanja vredne strani (Trusted Sites).

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si