Skoči do osrednje vsebine

Posredovanje vprašanj/idej/pobud

ATVP odgovarja na konkretna vprašanja, kar pomeni, da je potrebno natančno opisati specifično situacijo, produkt, tehnološko rešitev, poslovni model in podobno. V opisu poslovnega modela je potrebno navesti vse predvidene udeležence in poslovne odnose med njimi (zaželena je tudi relevantna dokumentacija), pravila, ki veljajo za produkt ali storitev, podatek o morebitnih že pridobljenih dovoljenjih (drugih) regulatorjev, ciljni trgi, informacije o tem ali predlog vključuje upravljanje s sredstvi strank in drugo. 

V ATVP želimo zainteresiranim stranem nuditi podporo pri soočanju z različnimi regulativnimi okviri s področja kapitalskih trgov, tako da bodo pridobili vse tiste informacije, ki so pomembne za varen začetek projektov in idej, ob upoštevanju možnih tveganj, ki jih lahko povzroči uporaba novih tehnologij. Posredovali bomo informacije o pogojih opravljanja reguliranih dejavnosti na različnih področjih delovanja, pojasnili  postopke izdaje dovoljenj, postopke nadzora in podali druge relevantne informacije iz delovnega področja ATVP pomembne za posamezno finančno inovacijo.


To mesto ni namenjeno svetovanju v konkretnih primerih, mnenju o predhodnih konkretnih dovoljenjih ter potencialnim nadzorniškim odločitvam, ki sodijo na področje rednega dela ATVP.


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si