Skoči do osrednje vsebine

Kontaktni naslov

Vse zainteresirane vabimo, da svoja vprašanja posredujete na naslov:

inovacije@atvp.si 

ATVP vam bo glede na vrsto konkretnega predloga posredovala informacije o nadaljnjem načinu sodelovanja (sestanek, pisni odgovor…) v najkrajšem možnem času. 


IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI
Mnenja, ki jih ATVP posreduje v okviru izmenjave informacij na tem mestu, niso zavezujoča in ne nadomeščajo dovoljenj ali odobritev, ki so sestavni del rednih postopkov ATVP, saj se lahko dokumenti, priloženi k vprašanjem v kontaktni točki razlikujejo od dokumentov in pojasnil v rednih oz. konkretnih postopkih izdaje dovoljenj pri ATVP. Za pravilnost posredovanih podatkov v okviru vprašanj oz. poizvedb je odgovoren vlagatelj vprašanja / pobude / poizvedbe. ATVP ne prevzema odgovornosti za pravilnost in popolnost informacij in ocen, ki temeljijo na posredovanih podatkih in dokumentaciji zainteresirane stranke. Mnenja ATVP ravno tako ne predstavljajo svetovanja in niso javno objavljena. Končno dovoljenje oz. potrditev je rezultat formalnih postopkov pri ATVP na podlagi uradne vloge za pridobitev dovoljenja in skladno z veljavno zakonodajo in pristojnostmi ATVP. 
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si