ATVP

Stališča ATVP v zvezi z ICO

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je januarja objavila Posvetovalni dokument v zvezi z urejanjem področja zbiranja sredstev z uporabo tehnologije podatkovnih blokov. Posvetovanje je potekalo od januarja do 6. aprila 2018.

Na podlagi analize prejetih odgovorov je ATVP pripravila dokument – Stališča ATVP v zvezi s posvetovalnim dokumentom ICO .

Na voljo so tudi povzetki odgovorov udeležencev posvetovanja.

S privolitvijo sodelujočih v posvetovalnem obdobju v celoti objavljamo njihove odgovore:

- Odvetniška pisarna Jadek & Pensa;
- Odvetniška pisarna Novak;
- ICONOMI;
- Študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Opozorila v zvezi z ICO
- opozorila