Skoči do osrednje vsebine

MiFID/MiFIR

Smernice iz direktive MiFID II in uredbe MiFIR


SMERNICE UPORABA V RS SI EN
1.  Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II

Opozorilo: V prevodu smernic se beseda »primernost« oziroma njene izpeljanke nanašajo na pojem »ustreznost« oziroma izpeljanke iz njega na naslednjih mestih:

 • opredelitev pojma »ocena ustreznosti« (stran 5),
 • odstavek 12 (stran 7),
 • odstavek 14 (stran 7),
 • v opombi št. 10 (stran 12),
 • odstavek 55 (stran 19),
 • odstavek 58 (stran 19),
 • odstavek 61 (stran 20),
 • v podnaslovu pred odstavkom 70 (stran 22),
 • odstavek 73 (stran 23),
 • odstavek 76 (stran 24),
 • odstavek 77 (stran 24),
 • odstavek 81 (stran 25),
 • odstavek 82 (stran 25) in
 • odstavek 94 (stran 29).
od 4. oktobra 2023 link link
2.  Smernice ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede prejemkov iz direktive MiFID II od 4. oktobra 2023 link link
3.  Smernice o zahtevah glede upravljanja produktov iz direktive MiFID II od 3. oktobra 2023 link link
4.  Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede primernosti in izvrševanja iz direktive MiFID II od 28. maja 2022 link (.docx) link (.docx)
5. Smernice o obveznostih glede podatkov o trgu v skladu z MiFID II/MiFIR od 1. januarja 2022 link (.docx) link (.docx)
6.  Smernice o določenih vidikih zahtev funkcije zagotavljanja skladnosti s predpisi od 6. junija 2021 link (.docx) link (.docx)
7. Smernice o uporabi oddelkov C6 in C7 Priloge I k direktivi MiFID II od 22. julija 2019 link (.docx) link (.docx)
8. MiFID II Supervisory briefing: Appropriateness and execution-only

link (.docx)
9. Smernice o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov od 15. decembra 2018 link (.docx) link (.docx)
10. Smernice o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II od 15. decembra 2018 link (.docx) link (.docx)
11. Smernice o navzkrižni prodaji od 3. januarja 2018 link (.docx) link
12. Smernice o kompleksnih dolžniških instrumentih in strukturiranih vlogah od 15. decembra 2018 link (.docx) link
13. Smernice za oceno znanja in usposobljenosti od 15. decembra 2018 link (.docx) link
14.  Smernice - Kalibracija sistemov prekinitve trgovanja in objava zaustavitve trgovanja v skladu z direktivo MiFID II
od 3. januarja 2018 link link


 Smernice iz direktive MiFID ISMERNICE UPORABA V RS SI EN
1. Smernice – Alternativna merila uspešnosti poslovanja od 3. julija 2016 link (.docx) link (.docx)


 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si