Skoči do osrednje vsebine

MiFID/MiFIR

Smernice iz direktive MiFID II in uredbe MiFIR


SMERNICE UPORABA V RS SI EN
1.  Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II

Opozorilo: V prevodu smernic se beseda »primernost« oziroma njene izpeljanke nanašajo na pojem »ustreznost« oziroma izpeljanke iz njega na naslednjih mestih:

 • opredelitev pojma »ocena ustreznosti« (stran 5),
 • odstavek 12 (stran 7),
 • odstavek 14 (stran 7),
 • v opombi št. 10 (stran 12),
 • odstavek 55 (stran 19),
 • odstavek 58 (stran 19),
 • odstavek 61 (stran 20),
 • v podnaslovu pred odstavkom 70 (stran 22),
 • odstavek 73 (stran 23),
 • odstavek 76 (stran 24),
 • odstavek 77 (stran 24),
 • odstavek 81 (stran 25),
 • odstavek 82 (stran 25) in
 • odstavek 94 (stran 29).
od 4. oktobra 2023 link link
2.  Smernice ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede prejemkov iz direktive MiFID II od 4. oktobra 2023 link link
3.  Smernice o zahtevah glede upravljanja produktov iz direktive MiFID II od 3. oktobra 2023 link link
4.  Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede primernosti in izvrševanja iz direktive MiFID II od 28. maja 2022 link (.docx) link (.docx)
5. Smernice o obveznostih glede podatkov o trgu v skladu z MiFID II/MiFIR od 1. januarja 2022 link (.docx) link (.docx)
6.  Smernice o določenih vidikih zahtev funkcije zagotavljanja skladnosti s predpisi od 6. junija 2021 link (.docx) link (.docx)
7. Smernice o uporabi oddelkov C6 in C7 Priloge I k direktivi MiFID II od 22. julija 2019 link (.docx) link (.docx)
8. MiFID II Supervisory briefing: Appropriateness and execution-only

link (.docx)
9. Smernice o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov od 15. 12. 2018 link (.docx) link (.docx)
10. Smernice o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II  od 15. 12. 2018 link (.docx) link (.docx)
11. Smernice o navzkrižni prodaji od 3. januarja 2018 link (.docx) link (.docx)
12. Smernice o kompleksnih dolžniških instrumentih in strukturiranih vlogah od 15. 12. 2018 link (.docx) link (.docx)
13. Smernice za oceno znanja in usposobljenosti od 15. 12. 2018 link (.docx) link (.docx)


 Smernice iz direktive MiFID ISMERNICE UPORABA V RS SI EN
1. Smernice – Alternativna merila uspešnosti poslovanja od 3. julija 2016 link (.docx) link (.docx)


 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si