Skoči do osrednje vsebine

Smernice ESMA/EBA v javni obravnavi

Pred sprejemom smernic posredujeta organa ESMA in EBA predloge smernic v javno obravnavo. Tekom javnega posvetovanja lahko vsi zainteresirani podajo pripombe glede vsebine in glede uporabnosti smernic.


V javni obravnavi sta naslednja dokumenta EBA:

- Osnutek smernic v zvezi z načrtom sanacije, ki ga morajo pripraviti izdajatelji žetonov, vezanih na sredstva in izdajatelji e-denarnih žetonov.

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na posvetovalne dokumente do 8. februarja 2024 preko spletne strani EBA.

- Posvetovalni dokument o dveh osnutkih skupnih smernic, ki se nanašajo na oceno primernosti članov upravljalnega organa ter na primernost imetnikov kvalificiranih deležev izdajateljev žetonov, vezanih na sredstva (ART), in ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi (CASP).  

Zainteresirani lahko svoje pripombe na posvetovalni dokument podajo do 22. januarja 2024 preko spletne strani EBA

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si