Skoči do osrednje vsebine

Seznami izdanih dovoljenj

Agencija vodi seznam izdanih dovoljenj fizičnim osebam (borzni posrednik; tržnik enot investicijskih skladov), seznam izdanih dovoljenj borznoposredniškim družbam, seznam izdanih dovoljenj borzam, seznam izdanih dovoljenj družbam za upravljanje in investicijskim skladom, seznam izdanih dovoljenj klirinško-depotnim družbam in seznam izdanih dovoljenj vzajemnim pokojninskim skladom in njihovim upravljavcem.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si