Upravljavci alternativnih investicijskih skladov z dovoljenjem Agencije

Agencija v skladu z 39. členom ZUAIS vodi register upravljavcev AIS. V spodnji tabeli so prikazani upravljavci AIS, ki so pridobili dovoljenje Agencije za opravljanje storitev upravljanja AIS ter AIS, ki jih upravljajo.

Zap. št.

Upravljalec AIS

 • 1.
 • GENERALI INVESTMENTS d. o. o. Dunajska cesta 63 1000 Ljubljana
  • AIS v upravljanju, s statusom SIS*:

   Generali Adriatic Value Fund, specialni investicijski sklad

  • AIS v upravljanju, brez statusa**:

   /

  • Država ustanovitve AIS:

   Slovenija

  • Naložbena strategija:

   Nepremičninski sklad

  • Trženje v Sloveniji:

   Da


  • AIS v upravljanju, s statusom SIS*:

   Generali Growth SIS d.o.o. k.d.

  • AIS v upravljanju, brez statusa**:

   /

  • Država ustanovitve AIS:

   Slovenija

  • Naložbena strategija:

   Sklad zasebnega kapitala

  • Trženje v Sloveniji:

   Da

* AIS je pri Agenciji pridobil status SIS, kar pomeni, da je njegovo poslovanje usklajeno s tretjim poglavjem ZUAIS.

** AIS je priglašen, Agencija njegovega poslovanja ne nadzoruje.

 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si 
 4. Izpolnjevanje pogoja PCT: vstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila.