Družbe za upravljanje in investicijski skladi

Agencija v skladu s 102. členom ZISDU-3 vodi register dovoljenj za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, v katerem so vpisane vse družbe za upravljanje, ki imajo dovoljenje Agencije za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov ter tipi investicijskih skladov, na katere se dovoljenje nanaša.

Navodila za licenciranje KNPVP

Zap.
 št.

Družba za upravljanje

Tipi investicijskih skladov, na katere se nanaša dovoljenje za opravljanje storitev

Krovni skladi
 (s podskladi)

VS v upravljanju

AIS v upravljanju

1.

SAVA INFOND d.o.o.
Ulica Vita Kraigherja 5
2000 Maribor


tel.: 080 22 42
e-pošta: info@infond.si

- osnoven

Krovni sklad INFOND
- Infond Alfa, mešani podsklad
- Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
- Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad
- Infond BRIC, delniški podsklad
- Infond Consumer, delniški podsklad
- Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
- Infond Dynamic, delniški podsklad
- Infond Energy, delniški podsklad
- Infond Europe, delniški podsklad
- Infond Frontier, delniški podsklad
- Infond Global Flex, mešani fleksibilni podsklad
- Infond Defensive, mešani podsklad
- Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov
- Infond Life, delniški podsklad
- Infond USA, delniški podsklad
- Infond Technology, delniški podsklad
- Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad
- Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
- Infond Balkan, delniški podsklad
- Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov
- Infond Financials, delniški podsklad
- Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov2.

GENERALI INVESTMENTS
 d.o.o.

Dunajska cesta 63
1000 Ljubljana


tel.: 080 80 24
e-pošta: nasvet@generali-investments.si

- osnoven

Generali krovni sklad
- Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad
- Generali Rastko Evropa, delniški
- Generali Bond, obvezniški - EUR
- Generali MM, sklad denarnega trga - EUR
- Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov
- Generali Jugovzhodna Evropa, delniški
- Generali Novi trgi, delniški
- Generali Surovine in energija, delniški
- Generali Tehnologija, delniški
- Generali Vitalnost, delniški
- Generali Indija - Kitajska, delniški
- Generali Latinska Amerika, delniški
- Generali Vzhodna Evropa, delniški
- Generali Dividendni, delniški
- Generali Amerika, delniški
 - Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR


- Generali Adriatic Value Fund, specialni investicijski sklad
 - Generali Growth SIS d.o.o. k.d.

3.

NLB SKLADI, d.o.o.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana


tel.: 080 22 86
e-pošta: info@nlbskladi.si

- osnoven

Krovni sklad NLB Skladi
- NLB Skladi - Slovenija mešani
- NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR
- NLB Skladi - Svetovni razviti
trgi delniški
- NLB Skladi - Globalni uravnoteženi
- NLB Skladi - Nova Evropa
uravnoteženi
- NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški
- NLB Skladi - Razvita Evropa delniški
- NLB Skladi - Visoko rastoča
gospodarstva delniški
- NLB Skladi - Visoka
tehnologija delniški
- NLB Skladi - Naravni viri
delniški
- NLB Skladi - Farmacija in
zdravstvo delniški
- NLB Skladi - Južna, srednja in
vzhodna Evropa delniški
- NLB Skladi - Zahodni Balkan
delniški
- NLB Skladi - Globalni delniški
- NLB Skladi - Azija delniški
- NLB Skladi - Nepremičnine delniški
- NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti
- NLB Skladi - ZDA delniški
- NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški
 - NLB Skladi - Finance delniški4.

PRIMORSKI
SKLADI, d.o.o., Koper
Pristaniška ulica 12
6000 Koper

tel.: 05 663 31 50
e-pošta: primorski-skladi@primorski-skladi.si

- osnoven

Krovni sklad PSP
- PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa
- PSP ŽIVA - delniški sklad
- PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov
- PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov
- FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad

- Lillywhite 7 Rock, mešani fleksibilni globalni sklad

5.

TRIGLAV
SKLADI, d.o.o.
Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana


tel.: 080 10 19
e-pošta: info@triglavskladi.si

- osnoven
- kompleksen
Krovni sklad Triglav vzajemni skladi
- Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Steber Global
- Triglav vzajemni skladi - mešani Triglav Renta
- Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Evropa
- Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški
- Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Severna Amerika
- Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Svetovni razviti trgi
- Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Rastoči trgi
- Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Azija
- Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Jugovzhodna Evropa
- Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Hitro rastoča podjetja
- Triglav vzajemni skladi - Triglav High Yield Bond
- Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Zdravje in Farmacija
- Triglav vzajemni skladi - Triglav Money Market EUR
- Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Top Brands
- Triglav vzajemni skladi -
delniški družbeno odgovorni Triglav Zeleni
- Triglav vzajemni skladi -
mešani defenzivni Triglav Preudarni
- Triglav vzajemni skladi -
delniški Triglav Tehnologija
- Triglav vzajemni skladi - mešani fleksibilni Triglav Aktivni
- Triglav Special Opportunity
- Triglav Emerging Bond
- Triglav Multi Cash

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si