Skoči do osrednje vsebine

Družbe za upravljanje in investicijski skladi

Agencija v skladu s 102. členom ZISDU-3 vodi register dovoljenj za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, v katerem so vpisane vse družbe za upravljanje, ki imajo dovoljenje Agencije za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov ter tipi investicijskih skladov, na katere se dovoljenje nanaša.

Navodila za licenciranje KNPVP (.docx)

Zap. št.

Družba za upravljanje

 • Tipi investicijskih skladov, na katere se nanaša dovoljenje za opravljanje storitev:

  - osnoven

 • Krovni skladi(s podskladi):

  Generali krovni sklad
  - Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad
  - Generali Rastko Evropa, delniški
  - Generali Bond, obvezniški - EUR
  - Generali MM, sklad denarnega trga - EUR
  - Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov
  - Generali Jugovzhodna Evropa, delniški
  - Generali Novi trgi, delniški
  - Generali Surovine in energija, delniški
  - Generali Tehnologija, delniški
  - Generali Vitalnost, delniški
  - Generali Indija - Kitajska, delniški
  - Generali Latinska Amerika, delniški
  - Generali Globalni, delniški
  - Generali Amerika, delniški
  - Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR

 • VS v upravljanju:
  /
 • AIS v upravljanju:

  - Generali Adriatic Value Fund, specialni investicijski sklad

 • Tipi investicijskih skladov, na katere se nanaša dovoljenje za opravljanje storitev:

  - osnoven

 • Krovni skladi(s podskladi):

  Krovni sklad NLB Skladi
  - NLB Skladi - Slovenija mešani
  - NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR
  - NLB Skladi - Svetovni razviti
  trgi delniški
  - NLB Skladi - Globalni uravnoteženi
  - NLB Skladi - Evropa
  uravnoteženi
  - NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški
  - NLB Skladi - Razvita Evropa delniški
  - NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški
  - NLB Skladi - Visoka
  tehnologija delniški
  - NLB Skladi - Naravni viri
  delniški
  - NLB Skladi - Farmacija in
  zdravstvo delniški
  - NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški
  - NLB Skladi - Zahodni Balkan
  delniški
  - NLB Skladi - Globalni delniški
  - NLB Skladi - Azija delniški
  - NLB Skladi - Nepremičnine delniški
  - NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti
  - NLB Skladi - ZDA delniški
  - NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški
  - NLB Skladi - Zeleni delniški

 • VS v upravljanju:
  /
 • AIS v upravljanju:
  /
 • Tipi investicijskih skladov, na katere se nanaša dovoljenje za opravljanje storitev:

  - osnoven

 • Krovni skladi(s podskladi):

  Krovni sklad PSP
  - PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa
  - PSP ŽIVA - delniški sklad
  - PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov
  - PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov
  - FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad

 • VS v upravljanju:

  - Lillywhite 7 Rock, mešani fleksibilni globalni sklad

 • AIS v upravljanju:
  /
 • Tipi investicijskih skladov, na katere se nanaša dovoljenje za opravljanje storitev:

  - osnoven

 • Krovni skladi(s podskladi):

  Krovni sklad INFOND
  - Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad
  - Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
  - Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad
  - Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad
  - Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov
  - Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
  - Infond Globalni delniški, delniški podsklad
  - Infond Surovine in energija, delniški podsklad
  - Infond Evropa, delniški podsklad
  - Infond Kitajska, delniški podsklad
  - Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad
  - Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad
  - Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov
  - Infond Zdravstvo, delniški podsklad
  - Infond ZDA, delniški podsklad
  - Infond Tehnologija, delniški podsklad
  - Infond Kratkoročne obveznice- EUR, obvezniški podsklad
  - Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma
  - Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov

 • VS v upravljanju:
  /
 • AIS v upravljanju:
  /
 • Tipi investicijskih skladov, na katere se nanaša dovoljenje za opravljanje storitev:

  - osnoven

  - kompleksen

 • Krovni skladi(s podskladi):

  Krovni sklad Triglav vzajemni skladi
  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Steber Global

  - Triglav vzajemni skladi - mešani Triglav Renta

  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Evropa

  - Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški

  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Severna Amerika

  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Svetovni razviti trgi

  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Rastoči trgi

  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Azija

  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Jugovzhodna Evropa

  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Hitro rastoča podjetja

  - Triglav vzajemni skladi - Triglav High Yield Bond

  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Zdravje in Farmacija

  - Triglav vzajemni skladi - Triglav Money Market EUR

  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Top Brands

  - Triglav vzajemni skladi -

  delniški družbeno odgovorni Triglav Zeleni

  - Triglav vzajemni skladi -

  mešani defenzivni Triglav Preudarni

  - Triglav vzajemni skladi -

  delniški Triglav Tehnologija

  - Triglav vzajemni skladi - mešani fleksibilni Triglav Aktivni

 • VS v upravljanju:
  /
 • AIS v upravljanju:
  /
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si