Družbe za upravljanje in investicijski skladi

Agencija v skladu s 102. členom ZISDU-3 vodi register dovoljenj za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, v katerem so vpisane vse družbe za upravljanje, ki imajo dovoljenje Agencije za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov ter tipi investicijskih skladov, na katere se dovoljenje nanaša.

Navodila za licenciranje KNPVP

Zap. št.

Družba za upravljanje

 • Tipi investicijskih skladov, na katere se nanaša dovoljenje za opravljanje storitev:

  - osnoven

 • Krovni skladi(s podskladi):

  Generali krovni sklad
  - Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad
  - Generali Rastko Evropa, delniški
  - Generali Bond, obvezniški - EUR
  - Generali MM, sklad denarnega trga - EUR
  - Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov
  - Generali Jugovzhodna Evropa, delniški
  - Generali Novi trgi, delniški
  - Generali Surovine in energija, delniški
  - Generali Tehnologija, delniški
  - Generali Vitalnost, delniški
  - Generali Indija - Kitajska, delniški
  - Generali Latinska Amerika, delniški
  - Generali Vzhodna Evropa, delniški
  - Generali Globalni, delniški
  - Generali Amerika, delniški
  - Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR

 • VS v upravljanju:
  /
 • AIS v upravljanju:

  - Generali Adriatic Value Fund, specialni investicijski sklad
  - Generali Growth SIS d.o.o. k.d.

 • Tipi investicijskih skladov, na katere se nanaša dovoljenje za opravljanje storitev:

  - osnoven

 • Krovni skladi(s podskladi):

  Krovni sklad NLB Skladi
  - NLB Skladi - Slovenija mešani
  - NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR
  - NLB Skladi - Svetovni razviti
  trgi delniški
  - NLB Skladi - Globalni uravnoteženi
  - NLB Skladi - Nova Evropa
  uravnoteženi
  - NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški
  - NLB Skladi - Razvita Evropa delniški
  - NLB Skladi - Visoko rastoča
  gospodarstva delniški
  - NLB Skladi - Visoka
  tehnologija delniški
  - NLB Skladi - Naravni viri
  delniški
  - NLB Skladi - Farmacija in
  zdravstvo delniški
  - NLB Skladi - Južna, srednja in
  vzhodna Evropa delniški
  - NLB Skladi - Zahodni Balkan
  delniški
  - NLB Skladi - Globalni delniški
  - NLB Skladi - Azija delniški
  - NLB Skladi - Nepremičnine delniški
  - NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti
  - NLB Skladi - ZDA delniški
  - NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški
  - NLB Skladi - Finance delniški

 • VS v upravljanju:
  /
 • AIS v upravljanju:
  /
 • Tipi investicijskih skladov, na katere se nanaša dovoljenje za opravljanje storitev:

  - osnoven

 • Krovni skladi(s podskladi):

  Krovni sklad PSP
  - PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa
  - PSP ŽIVA - delniški sklad
  - PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov
  - PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov
  - FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad

 • VS v upravljanju:

  - Lillywhite 7 Rock, mešani fleksibilni globalni sklad

 • AIS v upravljanju:
  /
 • Tipi investicijskih skladov, na katere se nanaša dovoljenje za opravljanje storitev:

  - osnoven

 • Krovni skladi(s podskladi):

  Krovni sklad INFOND
  - Infond Alfa, mešani podsklad
  - Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
  - Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad
  - Infond BRIC, delniški podsklad
  - Infond Consumer, delniški podsklad
  - Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
  - Infond Dynamic, delniški podsklad
  - Infond Energy, delniški podsklad
  - Infond Europe, delniški podsklad
  - Infond Frontier, delniški podsklad
  - Infond Global Flex, mešani fleksibilni podsklad
  - Infond Defensive, mešani podsklad
  - Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov
  - Infond Life, delniški podsklad
  - Infond USA, delniški podsklad
  - Infond Technology, delniški podsklad
  - Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad
  - Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
  - Infond Balkan, delniški podsklad
  - Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov
  - Infond Financials, delniški podsklad
  - Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov

 • VS v upravljanju:
  /
 • AIS v upravljanju:
  /
 • Tipi investicijskih skladov, na katere se nanaša dovoljenje za opravljanje storitev:

  - osnoven

  - kompleksen

 • Krovni skladi(s podskladi):

  Krovni sklad Triglav vzajemni skladi
  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Steber Global

  - Triglav vzajemni skladi - mešani Triglav Renta

  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Evropa

  - Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški

  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Severna Amerika

  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Svetovni razviti trgi

  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Rastoči trgi

  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Azija

  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Jugovzhodna Evropa

  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Hitro rastoča podjetja

  - Triglav vzajemni skladi - Triglav High Yield Bond

  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Zdravje in Farmacija

  - Triglav vzajemni skladi - Triglav Money Market EUR

  - Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Top Brands

  - Triglav vzajemni skladi -

  delniški družbeno odgovorni Triglav Zeleni

  - Triglav vzajemni skladi -

  mešani defenzivni Triglav Preudarni

  - Triglav vzajemni skladi -

  delniški Triglav Tehnologija

  - Triglav vzajemni skladi - mešani fleksibilni Triglav Aktivni

 • VS v upravljanju:
  /
 • AIS v upravljanju:
  /
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si 
 4. Izpolnjevanje pogoja PCT: vstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila.