Skoči do osrednje vsebine

Obrazci

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) v skladu z določbami Uredbe o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav ter za zagotavljanje natančnih informacij v zvezi z priglasitvijo neto kratkih pozicij v delnicah, državnih vrednostnih papirjih in nekritih poslih kreditnih zamenjav državnega vrednostnega papirja Agenciji, objavlja obrazce za priglasitev neto kratkih pozicij v delnicah, državnih vrednostnih papirjih in nekritih poslih kreditnih zamenjav državnega vrednostnega papirja.

Obrazci za priglasitev neto kratkih pozicij v delnicah, državnih vrednostnih papirjih in nekritih poslih kreditnih zamenjav državnega vrednostnega papirja

SEZNAM 1 (Seznam polj za namene priglasitve in Seznam polj za namene javnega razkritja)

OBRAZEC 1 (Oblika obrazca za priglasitev neto kratkih pozicij, Neto kratka pozicija v delnicah)

OBRAZEC 2 (Javno razkritje znatnih neto kratkih pozicij)

OBRAZEC 3 (Oblika obrazca za priglasitev neto kratkih pozicij, Neto kratka pozicija v državnih vrednostnih papirjih)

OBRAZEC 4 (Oblika obrazca za priglasitev neto kratkih pozicij, Pozicija v nekaterih poslih kreditne zamenjave državnih vrednostnih papirjev)

OBRAZEC 5 (Oblika obrazca za preklic napačne priglasitve, Preklicana neto kratka pozicija v delnicah, Preklicana neto kratka pozicija v državnih vrednostnih papirjih, Preklicana pozicija v nekaterih poslih kreditne zamenjave državnih vrednostnih papirjev)

Priglasitev o uporabi izjeme za dejavnosti vzdrževanje trga in za dejavnosti na primarnem trgu

Uredba določa, da mora biti priglasitev o uporabi izjeme za dejavnosti vzdrževanje trga in za dejavnosti na primarnem trgu pri neto kratkih pozicijah podana Agenciji v pisni obliki s posredovanjem obrazca ter predpisanih dokumentov.

Prilglastitev pooblaščenega primarnega trgovca
- obrazec

Prilgasitev dejavnosti vzdrževanja trga
- obrazec


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si