Skoči do osrednje vsebine

Prodaja na kratko (Short Selling)


SEZNAM 1 (.docx) (Seznam polj za namene priglasitve in Seznam polj za namene javnega razkritja)

OBRAZEC 1 (.docx) (Oblika obrazca za priglasitev neto kratkih pozicij, Neto kratka pozicija v delnicah)

OBRAZEC 2 (.docx) (Javno razkritje znatnih neto kratkih pozicij)

OBRAZEC 3 (.docx) (Oblika obrazca za priglasitev neto kratkih pozicij, Neto kratka pozicija v državnih vrednostnih papirjih)

OBRAZEC 4 (.docx) (Oblika obrazca za priglasitev neto kratkih pozicij, Pozicija v nekaterih poslih kreditne zamenjave državnih vrednostnih papirjev)

OBRAZEC 5 (.docx) (Oblika obrazca za preklic napačne priglasitve, Preklicana neto kratka pozicija v delnicah, Preklicana neto kratka pozicija v državnih vrednostnih papirjih, Preklicana pozicija v nekaterih poslih kreditne zamenjave državnih vrednostnih papirjev)

Priglasitev pooblaščenega primarnega trgovca o uporabi izjem

- obrazec (.docx)

Priglasitev dejavnosti vzdrževanja trga o uporabi izjem

- obrazec
 (.docx)


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si