Priprave na poročanje v ESEF formatu

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) vas v obdobju intenzivnih priprav na prehod na poročanje javnih družb v zvezi z letnimi poročili v enotni elektronski obliki ESEF  vljudno naproša, da ji odgovorite na vprašanja iz elektronskega vprašalnika

Namen vprašalnika je ugotoviti, kako ste nekaj mesecev pred prvim poročevalskim obdobjem, v katerem bo izvedeno poročanje v novem elektronskem formatu, slovenske javne družbe pripravljene na omenjen prehod ter predvsem, s kakšnimi težavami se morda soočate. 

Na podlagi odgovorov na vprašalnik bo Agencija ocenila, ali bi bilo morda primerno/potrebno javnim družbam podati dodatna pojasnila v zvezi z ESEF poročanjem oz. ali bi bilo morda primerno izvesti še kakšno izobraževanje (webinar) za javne družbe na omenjeno tematiko. 

Vprašalnik bo mogoče izpolniti v obdobju od 16. 10. 2020 do vključno 30. 10. 2020. 

30. 10. 2020: ATVP podaljšuje rok za izpolnitev vprašalnika do dne 6. 11. 2020. 


Vljudno vas naprošamo, da čim bolj skrbno pristopite k izpolnjevanju vprašalnika, saj bodo od povratnih informacij odvisne nadaljnje aktivnosti Agencije. 


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si