Skoči do osrednje vsebine

Priporočila


 • Pojasnilo ATVP (.docx) v zvezi z razkrivanji informacij o slogu upravljanja premoženja v prospektih in dokumentih s ključnimi podatki za vlagatelje KNPVP (5. 3. 2021)
 • Mnenje ATVP (.docx) v zvezi z izplačili dividend in dobičkov borznoposredniških družb, izdano v skladu s priporočilom Odbora za finančno stabilnost z dne 25. 1. 2021 (z dne 11. 2. 2021)
 • Priporočilo ATVP (.docx) glede prevzemne ponudbe v povezavi z obveznostjo priglašanja neposrednih tujih naložb po ZIUOOPE (z dne 15. 7. 2020)
 • Pojasnilo ATVP  (.docx)v zvezi s ključnimi vidiki kršitev, ugotovljenih v okviru nadzora nad prepovedjo trženja enot AIS neprofesionalnim vlagateljem (z dne 27. 5. 2020)
 • Mnenje ATVP  (.docx)v zvezi z izplačili dividend in dobičkov družb za upravljanje, upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, borznoposredniških družb, Ljubljanske borze in KDD – Centralne klirinško depotne družbe, izdano v skladu s priporočilom OFS  (.docx)(z dne 7. 4. 2020)
 • Priporočilo OFS  (.docx)glede izplačila dobičkov finančnih družb z dne 7. 4. 2020
 • Poročilo ESMA o uporabi APM  (.docx)(vezano na Smernice – Alternativna merila uspešnosti poslovanja) - s tem v zvezi gl. tudi okrožnico ATVP z dne 18. 12. 2019
 • Smernice (.docx) o postopku pregleda in potrditve prospekta (maj 2021)
  - postopek potrditve prospekta - grafični prikaz (.docx)

 • Priporočila ATVP (.docx) v zvezi z izvrševanjem naročil za skupini račun (z dne 13. 1. 2016)
 • Priporočilo za vodenje evidence naročil in poslov (z dne 12. 12. 2011)
 • Priporočilo v zvezi z menjavo revizijske družbe po ZISDU-1 in po ZTFI (oktober 2009)
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si