Skoči do osrednje vsebine

Okrožnice

 • Okrožnica ATVP javnim družbam (16. 5. 2022)
 • Okrožnica ATVP javnim družbam (3. 3. 2022)
 • Okrožnica ATVP javnim družbam (1. 12. 2021)
 • Okrožnica ATVP javnim družbam (18. 3. 2021)
 • Okrožnica ATVP javnim družbam (18. 12. 2020)
 • Okrožnica ATVP javnim družbam – s poudarkom na posledicah zaradi COVID-19
 • Okrožnica ESMA - Posledice izbruha COVID-19 na polletna poročila 2020
 • Vprašanja in odgovori ESMA - uporaba Smernic APM v okviru COVID-19 (vprašanje št.18)
 • Okrožnica ATVP v zvezi s poročanjem javnih družb (2. 4. 2020)
 • Okrožnica ESMA: Računovodske posledice izbruha COVID-19 na izračun pričakovanih kreditnih izgub v skladu z MSRP 9
 • Okrožnica ATVP - vpliv širjenja koronavirusa na poslovanje javnih družb (12. 3. 2020)
 • Okrožnica ATVP družbam, ki opravljajo izvrševanje naročil za račun strank (z dne 25. 2. 2020)
 • Okrožnica ATVP javnim družbam v zvezi z obveznostjo razkrivanja nadzorovanih informacij (z dne 18. 12. 2019)
 • Okrožnica ATVP glede obveznosti poročanja javnih družb v zvezi z letnimi računovodskimi poročili v enotni elektronski obliki (ESEF) z dne 11. 4. 2019 (Priloga: Vprašalnik)
 • Okrožnica ATVP javnim družbam (z dne 14. 12. 2018)
 • Okrožnica ESMA glede skupnih evropskih nadzorniških prioritet v zvezi z letnimi poročili za leto 2018 (z dne 26. 10. 2018)
 • Okrožnica ATVP javnim družbam (z dne 18. 12. 2017)
 • Okrožnica ESMA glede skupnih evropskih nadzorniških prioritet v zvezi z MSRP v finančnih poročilih za leto 2017 (z dne 27. 10. 2017)
 • Okrožnica ATVP javnim družbam in družbam iz 2. odstavka 4. člena Zakona o prevzemih (P-DEL, marec 2017)
 • Okrožnica ESMA glede skupnih evropskih nadzorniških prioritet v zvezi z MSRP v finančnih poročilih za leto 2016 (z dne 28. 10. 2016)
 • Okrožnica ATVP javnim družbam (z dne 28. 6. 2016)
 • Okrožnica ATVP javnim družbam (z dne 6. 6. 2016)
 • Okrožnica ATVP borznoposredniškim družbam in bankam, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov (z dne 19. 1. 2016)
 • Okrožnica ESMA v zvezi z izboljšanjem kakovosti razkritij pri računovodskih izkazih za leto 2015 (z dne 27. 10. 2015)
 • Okrožnica ESMA o poročanju letnih poročil za leto 2015 (z dne 27. 10. 2015)
 • Okrožnica delničarjem javnih družb in družb iz drugega odstavka 4. člena Zakona o prevzemih (z dne 17.9.2014)
 • Okrožnica ESMA glede skupnih evropskih nadzorniških prioritet v zvezi z MSRP v finančnih poročilih za leto 2014 (z dne 28. 10. 2014)
 • Okrožnica ESMA o poročanju letnih poročil za leto 2013 (z dne 11. 11. 2013)
 • Okrožnica javnim družbam (avgust 2013)
 • Okrožnica ESMA o poročanju letnih poročil za leto 2012 (z dne 12. 11. 2012)
 • Okrožnica javnim družbam (SONI-1, november 2012)
 • Okrožnica javnim družbam (marec 2011)
 • Okrožnica javnim družbam o vzpostavitvi sistema za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij (marec 2010)
 • Okrožnica javnim družbam (februar 2009)
 • Okrožnica javnim družbam (januar 2008) s prilogo
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si