Skoči do osrednje vsebine

Prevzemi


ZAKONODAJA RS SI EN

Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 55/11 - sklep US, 105/11 – odločba US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 - ZS-K, 25/14 in 75/15) - ZPre-1
link link *

Podzakonski akti

1.  Sklep o listinah, ki se priložijo zahtevi za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo, in o podrobnejši vsebini prospekta (Uradni list RS, št. 70/21)
link

PREDPISI EU


Direktiva 2004/25/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ponudbah za prevzem (Besedilo velja za EGP)
link (.docx) link (.docx)

Pojasnila ATVP


Pojasnila in praktični vidiki ZPre-1
link (.docx)

ESMA Q&A

1. Pojasnilo ESMA v zvezi s sodelovanjem delničarjev v primeru prevzemov

link (.docx)
2. Pojasnilo ESMA glede sodelovanja delničarjev in usklajenega delovanja v skladu z direktivo o ponudbah za prevzem

link


* Prevodi zakonov ne vključujejo zadnjih sprememb (Translated text is not up to date) 

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si