Skoči do osrednje vsebine

Predlogi splošnih aktov s področja Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

Osnutki splošnih aktov v javni obravnavi

Osnutek Sklepa o spremembah Sklepa o vplačilih in izplačilih investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji

Osnutek Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice

Rok za pripombe: 8. junij 2023

 Splošni akti, sprejeti na Svetu ATVP

Trenutno ni nobenega splošnega akta.
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si