Predlogi splošnih aktov s področja Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

Osnutki splošnih aktov v javni obravnavi

Trenutno ni nobenega splošnega akta.

 

 Splošni akti, sprejeti na Svetu ATVP, ki še niso objavljeni v uradnem listu

Trenutno ni nobenega splošnega akta.  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si 
  4. Izpolnjevanje pogoja PCT: vstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila.