Skoči do osrednje vsebine

Množično financiranje (Crowdfunding)

SPLOŠNO O MNIŽIČNEM FINANCIRANJU ZA PODJETNIKE 

Uredba (EU) 2020/1503 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike, določa enotne zahteve za financiranje projektov z zasebnim kapitalom z uporabo spletnih platform za množično financiranje na področju enotnega trgu EU. Z vzpostavitvijo enotnega regulativnega okvira na ravni EU za storitve množičnega financiranja se zagotavlja visoka raven varstva vlagateljev, hkrati pa se za vse ključne udeležence zmanjšujejo kompleksnost, finančna in upravna bremena. Zakon o izvajanju Uredbe (EU) 2020/1503 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike, predstavlja pravno podlago za izvajanje in nadzor nad zbiranjem finančnih sredstev prek spletnih platform za množično financiranje v Republiki Sloveniji.

ZAKONODAJA

Zakonodaja RS

Zakon o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike (Uradni list RS, št. 130/22)

Zakonodaja EU

ZAHTEVE GLEDE TRŽNIH SPOROČIL 

Ponudniki storitev množičnega financiranja so skladno z določbami Uredbe (EU) 2020/1503 odgovorni, da so vsa tržna sporočila o njihovih storitvah, vključno s tistimi, ki se oddajo v zunanje izvajanje tretjim osebam, jasno prepoznavna. ATVP ni odgovorna za nadzor nad skladnostjo in izvrševanje zakonov in drugih predpisov, ki se uporabljajo za tržna sporočila ponudnikov storitev množičnega financiranja.

Drugi predpisi, ki se uporabljajo za tržna sporočila ponudnikov storitev množičnega financiranja 

Elektronski naslov za obveščanje ATVP: crowdfunding@atvp.si


ESMA

Vprašanja in odgovori na temo množičnega financiranja (.docx)

Register ponudnikov množičnega financiranja

Evropska komisija

Smernice o množičnem financiranju 

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si