Repozitoriji

Repozitorij je skladno z Uredbo EMIR pravna oseba, ki centralno zbira in vzdržuje evidence o izvedenih finančnih instrumentih in se registrira pri ESMA.

Obveznost in način poročanja repozitorijem je določena v 9. členu Uredbe EMIR in ITS 1247/2012 ter RTS 148/2013, zahteve in obveznosti repozitorijev pa v Uredbi EMIR v okviru naslovov VI in VII (členi 55-82) ter tehničnih standardih ITS 1248/2012, RTS 150/2013 in RTS 151/2013.

Navodila ESMA za registracijo repozitorija

Spletna stran ESMA, namenjena repozitorijem: ESMA - repozitorij
Elektronski naslov za registracijo repozitorija:

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si