Centralne nasprotne stranke

Centralna nasprotna stranka (CNS) je skladno z Uredbo EMIR pravna oseba, ki posreduje med nasprotnimi strankami v pogodbah, s katerimi se trguje na finančnih trgih, ter postane kupec za vsakega prodajalca in prodajalec za vsakega kupca. CNS izvaja kliring na podlagi pridobljenega dovoljenja ali priznanja pristojnosti za razrede izvedenih finančnih instrumentov OTC in je vpisana v javnem registru, ki ga vodi ESMA na svojih spletnih straneh.

Obveznost kliringa je določena v 4. členu Uredbe EMIR in RTS 149/2013, podrobnosti glede zahtev in obveznosti CNS pa v Uredbi EMIR v okviru naslovov od III do V (členi 14-54) ter v tehničnih standardih ITS 1249/2012, RTS 152/2013 in RTS 153/2013.

Smernice in priporočila za vzpostavitev doslednega, učinkovitega in uspešnega ocenjevanja dogovorov o interoperabilnosti
- dokument

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si