Skoči do osrednje vsebine

Vrste subjektov

Finančne nasprotne stranke (financial counterparty) so investicijska podjetja, kreditne institucije, zavarovalnice, pozavarovalnice, registrirani UCITS skladi, institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje in alternativni investicijski skladi ter upravljavci navedenih skladov in centralne depotne družbe.

Skladno z uredbo EMIR morajo:

- poročati repozitoriju o poslih, sklenjenih z vsemi izvedenimi finančnimi instrumenti;
- poravnavati posle z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC preko centralne nasprotne stranke (CNS);
- uporabljati tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih brez kliringa preko CNS.

Nefinančne nasprotne stranke (non-financial counterparty) so ostali poslovni subjekti, ki trgujejo z izvedenimi finančnimi instrumenti.

Skladno z uredbo EMIR morajo:

- poročati repozitoriju o poslih, sklenjenih z vsemi izvedenimi finančnimi instrumenti;
- poravnavati posle z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC preko centralne nasprotne stranke (CNS) pri preseganju praga kliringa;
- uporabljati tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih brez kliringa preko CNS, če pozicije ne presegajo praga kliringa.

Centralne nasprotne stranke - CNS (central counterparties - CCP) pravne osebe, ki posredujejo med nasprotnimi strankami v pogodbah, s katerimi se trguje na finančnih trgih, ter postanejo kupci za vsakega prodajalca in prodajalci za vsakega kupca. CNS izvaja kliring na podlagi pridobljenega dovoljenja ali priznanja pristojnosti za razrede izvedenih finančnih instrumentov OTC in je vpisana v javnem registru, ki ga vodi ESMA na svojih spletnih straneh.

Repozitoriji sklenjenih poslov (trade repository - TR) so pravne osebe, ki centralno zbirajo in vzdržujejo evidence o izvedenih finančnih instrumentih in se registrirajo pri ESMA.

Spletna stran ESMA, namenjena repozitorijem.

Subjekti tretjih držav so finančne nasprotne stranke in nefinančne nasprotne stranke izven EU oz. EGP.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si