Skoči do osrednje vsebine

EMIR

Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list EU, št. 201/2012; v nadaljevanju Uredba EMIR - The European Market Infrastructure Regulation), ki je začela veljati 16. avgusta 2012, določa obveznosti v zvezi s trgovanjem z izvedenimi finančnimi instrumenti.

Osnovni cilji uredbe EMIR so:

- vzpostavitev centralnega kliringa določenih vrst izvedenih finančnih instrumentov OTC;

- uporaba tehnik zmanjševanja tveganj za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa;

- poročanje repozitorijem o poslih, sklenjenih z izvedenimi finančnimi instrumenti (tudi o poslih, sklenjenih na organiziranem trgu);

- vzpostavitev zahtev za varno in skrbno poslovanje centralnih nasprotnih strank;

- vzpostavitev zahtev za repozitorije, vključno z dolžnostjo javne objave določenih informacij in zagotavljanjem dostopa do podatkov pristojnim organom.

Uredba je bila pred časom spremenjena oz. dopolnjena, pri čemer so spremembe, znane kot EMIR Refit  (.docx)(Regulatory fitness and performance program), začele veljati 17. junija 2019. EMIR Refit na novo opredeljuje finančne nasprotne stranke in izvzetje iz obveznosti kliringa za finančne nasprotne stranke z majhnim obsegom trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki ne presegajo pragov kliringa, določenih v uredbi (imenovane majhne finančne nasprotne stranke). Vrednosti pragov kliringa, ki jih ESMA redno spremlja in po potrebi ustrezno spreminja, določa 11. člen RTS št. 149/2013 (.docx), in v bruto nominalni vrednosti znaša:

 • 1 milijarda EUR za kreditne izvedene finančne instrumente OTC
 • 1 milijarda EUR za lastniške izvedene finančne instrumente OTC
 • 3 milijarde EUR za obrestne izvedene finančne instrumente OTC
 • 3 milijarde EUR za valutne izvedene finančne instrumente OTC
 • 3 milijarde EUR za blagovne izvedene finančne instrumente OTC
 • 3 milijarde EUR za druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC

O preseganju praga kliringa in prenehanju preseganja le-tega so finančne stranke dolžne obvestiti ESMA in ATVP.

Elektronski naslov za obveščanje ESMA: EMIR-notifications@esma.europa.eu

Elektronski naslov za obveščanje ATVP: EMIR@atvp.si

INFORMACIJE O DOLOČBAH UREDBE EMIR IN TEHNIČNIH STANDARDOV (.docx) 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si