Predlogi splošnih aktov s področja Zakona o prevzemih (ZPre-1)

Osnutki splošnih aktov v javni obravnavi

Osnutek Sklepa o listinah, ki se priložijo zahtevi za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo, in podrobnejši vsebini prospekta

Rok za pripombe: 30. 10. 2020
 

Splošni akti, sprejeti na Svetu ATVP, ki še niso objavljeni v uradnem listu

Trenutno ni nobenega splošnega akta.


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si