Brexit

ATVP na tem mestu objavlja informacije o dogajanjih v zvezi z izstopom Združenega kraljestva (UK) iz EU (brexit). 

Podjetja, s sedežem v UK, ki so do 31. januarja 2020 obvestila ATVP o čezmejnem opravljanju storitev v Republiki Sloveniji, lahko neovirano opravljajo storitve na podlagi potnega lista do 1. januarja 2021, po tem datumu pa to več ne bo mogoče, saj bo UK postala tretja država in bodo evropski finančni subjekti, s sedežem v UK, izgubili pravico do evropskega potnega lista. 

ATVP na slovenskem kapitalskem trgu ne pričakuje težav zaradi brexita glede na razmeroma majhno izpostavljenost subjektov na trgu UK. Ne glede na to pa bi morali  udeleženci na finančnem trgu v celoti izvesti pripravljalne ukrepe za ublažitev tveganj ob koncu prehodnega obdobja in svojim strankam zagotoviti ustrezne informacije o morebitnih posledicah.

Objave ATVP v zvezi z brexitom (povzetki informacij s spletne strani ESMA):

- ESMA opozarja na prenos IT podatkov ob koncu prehodnega obdobja (16.12.2020)

- Nove informacije ESMA o pripravah na brexit (4.11.2019),

- ESMA določila postopke uporabe podatkov v primeru izstopa Velike Britanije iz EU brez dogovora (5.2.2019)ESMA o brexitu

V primeru, da subjekti, s sedežem v UK, želijo še naprej opravljati storitve v EU, se bodo morali pravočasno licencirati kot ponudniki storitev tretjih držav, podjetje preseliti v državo članico EU in v tej državi pridobiti ustrezno dovoljenje ali prenehati z zagotavljanjem storitev v EU. V zvezi s tem je ESMA objavila izjavo glede pravočasne predložitve zahtev za dovoljenje v okviru izstopa UK iz EU. 

Številne predhodne objavljene izjave ESMA o brexitu so še vedno aktualne, zlasti Splošna načela o nadzorniški konvergenci v okviru izstopa UK iz EU (31. maj 2017) in mnenja za posamezne sektorje (investicijska podjetja, upravljanje naložb).  

Prav tako je ESMA skupaj z drugimi evropskimi regulatorji 1. februarja 2019 objavila dogovor o sodelovanju in izmenjavi informacij z britanskim regulatorjem finančnega trga FCA, če bi UK izstopila iz EU brez dogovora. ESMA, evropski regulatorji in FCA se strinjajo, da so ti dogovori še vedno veljavni in primerni za nadaljnje dobro sodelovanje in izmenjavo informacij in bodo začeli veljati po koncu prehodnega obdobja. 

ESMA je 5. januarja 2021 objavila referenčne podatke o finančnih instrumentih po koncu prehodnega obdobja

ESMA objavila posodobitve izračunov preglednosti (FITRS) po koncu prehodnega obdobjaFCA o brexitu

V pomoč udeležencem na trgu pri pripravah na brexit je FCA na spletni strani izpostavila ključna področja, na katera morajo le-ti biti še posebej pozorni.

-    Informacije glede prehoda (Temporary Transitional Power) za uskladitev z velikim številom sprememb, 

-    Ključne zahteve (Key Requirements), ki jih morajo subjekti izpolnjevati do 1. januarja 2021.Investicijska podjetja 

Po 1. januarju 2021 investicijska podjetja iz UK izgubijo pravico do neposrednega zagotavljanja investicijskih storitev malim in profesionalnim vlagateljem v Republiki Sloveniji. V primeru, da bi želeli še naprej opravljati investicijske storitve v Sloveniji, bodo morali odpreti podružnico z dovoljenjem ATVP za opravljanje investicijskih storitev v skladu z ZTFI-1. 


Spremenil se bo seznam referenčnih instrumentov v katerem ne bo več finančnih instrumentov iz UK. Skladno s tem se bo spremenila tudi obveznost poročanja transakcij, saj bo po 1.1.2021 iz poročanja transakcij potrebno izločiti transakcije s finančnimi instrumenti iz UK.

ESMA je objavila podrobna navodila v povezavi s spremembami, povezanimi za poročanje transakcij.


Skladi

Po prehodnem obdobju, torej od 1. januarja 2021, bodo vsi skladi (bodisi KNPVP bodisi AIS), ustanovljeni v UK, in upravljavci s sedežem v UK, postali AIS tretje države oziroma upravljavci AIS tretje države.

Skladno s tem bo tedaj za njih nastopil položaj iz drugega odstavka 319. člena ZUAIS, po katerem do začetka uporabe delegiranega akta Komisije EU (in s tem začetka uporabe ustreznih pododdelkov ZUAIS, navedenih v prvem odstavku 319. člena ZUAIS):

1. upravljavec AIS tretje države v Republiki Sloveniji ne sme upravljati AIS ali tržiti enote AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, in

2. v Republiki Sloveniji ni dovoljeno tržiti enot AIS tretje države.


Vsebina seznamov in registrov na spletni strani ATVP bo v razdelku Notifikacije oseb in prospektov iz drugih držav članic po prehodnem obdobju posodobljena na način, da se bodo vse obstoječe notifikacije iz UK umaknile, oziroma da bodo vse obstoječe notifikacije iz UK označene kot neveljavne. Vsem obstoječim aktivnim zapisom iz UK se bo dodelil datum prenehanja veljavnosti notifikacije na dan 31. 12. 2020.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si 
  4. Izpolnjevanje pogoja PCT: vstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila.