Skladi

Po prehodnem obdobju, torej od 1. januarja 2021, bodo vsi skladi (bodisi KNPVP bodisi AIS), ustanovljeni v UK, in upravljavci s sedežem v UK, postali AIS tretje države oziroma upravljavci AIS tretje države.

Skladno s tem bo tedaj za njih nastopil položaj iz drugega odstavka 319. člena ZUAIS, po katerem do začetka uporabe delegiranega akta Komisije EU (in s tem začetka uporabe ustreznih pododdelkov ZUAIS, navedenih v prvem odstavku 319. člena ZUAIS):

1. upravljavec AIS tretje države v Republiki Sloveniji ne sme upravljati AIS ali tržiti enote AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, in

2. v Republiki Sloveniji ni dovoljeno tržiti enot AIS tretje države.


Vsebina seznamov in registrov na spletni strani ATVP bo v razdelku Notifikacije oseb in prospektov iz drugih držav članic po prehodnem obdobju posodobljena na način, da se bodo vse obstoječe notifikacije iz UK umaknile, oziroma da bodo vse obstoječe notifikacije iz UK označene kot neveljavne. Vsem obstoječim aktivnim zapisom iz UK se bo dodelil datum prenehanja veljavnosti notifikacije na dan 31. 12. 2020.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si 
  4. Izpolnjevanje pogoja PCT: vstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila.