Investicijska podjetja

Po 1. januarju 2021 investicijska podjetja iz UK izgubijo pravico do neposrednega zagotavljanja investicijskih storitev malim in profesionalnim vlagateljem v Republiki Sloveniji. V primeru, da bi želeli še naprej opravljati investicijske storitve v Sloveniji, bodo morali odpreti podružnico z dovoljenjem ATVP za opravljanje investicijskih storitev v skladu z ZTFI-1.


Spremenil se bo seznam referenčnih instrumentov v katerem ne bo več finančnih instrumentov iz UK. Skladno s tem se bo spremenila tudi obveznost poročanja transakcij, saj bo po 1.1.2021 iz poročanja transakcij potrebno izločiti transakcije s finančnimi instrumenti iz UK.

ESMA je objavila podrobna navodila v povezavi s spremembami, povezanimi za poročanje transakcij.


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si 
  4. Izpolnjevanje pogoja PCT: vstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila.