ESMA o brexitu

V primeru, da subjekti, s sedežem v UK, želijo še naprej opravljati storitve v EU, se bodo morali pravočasno licencirati kot ponudniki storitev tretjih držav, podjetje preseliti v državo članico EU in v tej državi pridobiti ustrezno dovoljenje ali prenehati z zagotavljanjem storitev v EU. V zvezi s tem je ESMA objavila izjavo glede pravočasne predložitve zahtev za dovoljenje v okviru izstopa UK iz EU. 

Številne predhodne objavljene izjave ESMA o brexitu so še vedno aktualne, zlasti Splošna načela o nadzorniški konvergenci v okviru izstopa UK iz EU (31. maj 2017) in mnenja za posamezne sektorje (investicijska podjetja, upravljanje naložb).  

Prav tako je ESMA skupaj z drugimi evropskimi regulatorji 1. februarja 2019 objavila dogovor o sodelovanju in izmenjavi informacij z britanskim regulatorjem finančnega trga FCA, če bi UK izstopila iz EU brez dogovora. ESMA, evropski regulatorji in FCA se strinjajo, da so ti dogovori še vedno veljavni in primerni za nadaljnje dobro sodelovanje in izmenjavo informacij in bodo začeli veljati po koncu prehodnega obdobja. 

Pred koncem leta (16.12.2020) je ESMA izdala opozorilo v zvezi s prenosom podatkov ob koncu prehodnega obdobja.

ESMA je 5. januarja 2021 objavila referenčne podatke o finančnih instrumentih po koncu prehodnega obdobja 


ESMA objavila posodobitve izračunov preglednosti (FITRS) po koncu prehodnega obdobja

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si 
  4. Izpolnjevanje pogoja PCT: vstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila.