Skoči do osrednje vsebine

Podatkovno ogledalo

V rubriki Podatkovno ogledalo so objavljeni podatki o poslovanju vzajemnih skladov oziroma podskladov, investicijskih družb, vzajemnih pokojninskih skladov in podatki o stanju naložb in neto vplačilih rezidentov v delnice oz. v enote premoženja investicijskih skladov iz držav članic EU, z dovoljenjem za trženje v Republiki Sloveniji. Dostopna pa so tudi poročila o stanju na trgu vrednostnih papirjev.

Za vzajemne sklade oziroma podsklade, investicijske družbe in vzajemne pokojninske sklade objavljamo podatke o sestavi premoženja. Poleg tega pa so za vzajemne sklade oziroma podsklade dostopni tudi agregirani podatki o neto vplačilih in številu vlagateljev, za investicijske družbe podatki o število delničarjev in za vzajemne pokojninske sklade podatki o vplačani čisti premiji in številu članov.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si