Opozorila

Na tem mestu so objavljena opozorila ATVP in drugih regulatorjev v zvezi z družbami ali osebami, ki nimajo dovoljenja za dejavnosti, ki jih nadzira ali ATVP ali drugi regulatorji.

V tej rubriki se prav tako nahajajo opozorila v zvezi z ICO.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si 
  4. Izpolnjevanje pogoja PCT: vstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila.