Skoči do osrednje vsebine

Odločitve ATVP

Odločitve Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev:

Na podlagi določb Zakona o prevzemih
 

- izrek odločbe o zahtevku Anice Rovanšek za izdajo ugotovitvene odločbe o mirovanju glasovalnih pravic v ciljni družbi IMP d. d.
odločba (.docx)

- izrek delne odločbe o zahtevku Janeza Žagarja za izdajo ugotovitvene odločbe o mirovanju glasovalnih pravic v ciljni družbi IMP d. d.
odločba (.docx)

- izrek ugotovitvene odločbe o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljni družbi MINERVO d. d.
odločba (.docx)

- izrek ugotovitvene odločbe o prepovedi glede uresničevanja glasovalnih pravic v ciljni družbi MINERVO d. d.
odločba (.docx)

- izrek odločbe o zavrnitvi zahtevka KD GROUP d. d. za izdajo ugotovitvene odločbe o mirovanju glasovalnih pravic družb v ciljni družbi DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d. d.
odločba (.docx)

- izrek ugotovitvene odločbe o prepovedi glede uresničevanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Hranilnica Lon d.d.
odločba (.docx)

- izrek odločbe o zavrnitvi zahtevka KAPITALSKE ZADRUGE z. b. o., Ljubljana, za izdajo ugotovitvene odločbe o mirovanju glasovalnih pravic družb DEJ d. o. o., Skupina PRVA d. d., PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA d. d., KD GROUP d. d., KD KAPITAL d. o. o. in ADRIATIC SLOVENICA d. d., Koper v ciljni družbi DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d. d.
odločba (.docx)

- izrek odločbe o zavrnitvi zahtevka za izdajo ugotovitvene odločbe o prepovedi glede uresničevanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Petrol, d.d.
odločba (.docx)

- izrek ugotovitvene odločbe o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Gorenjska gradbena družba d.d.
odločba (.docx)

- izrek ugotovitvene odločbe o prepovedi glede uresničevanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Gorenjska gradbena družba, d. d.
odločba (.docx)

- izrek ugotovitvene odločbe o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Hit Alpinea, d. d.
odločba (.docx)

- izrek ugotovitvene odločbe o prepovedi glede uresničevanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Gorenjska gradbena družba, d. d.
odločba (.docx)

- izrek ugotovitvene odločbe o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Iskra d.d.
odločba (.docx)

- izrek ugotovitvene odločbe o prepovedi glede uresničevanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Iskra, d. d.
odločba (.docx)

- izrek ugotovitvene odločbe o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Telekom Slovenije, d. d.
odločba

- izrek ugotovitvene odločbe o prepovedi glede uresničevanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Tekstina d. d.
odločba (.docx)

- izrek ugotovitvene odločbe o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Zavarovalnica Triglav d. d.
odločba (.docx)

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Elmo nepremičnine, d. d.
odločba (.docx)

- izrek odločbe o zavrnitvi zahteve za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Zavarovalnica Triglav, d. d.
odločba (.docx)

- izrek odločbe o zavrnitvi zahteve za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Aerodrom Ljubljana, d. d.
odločba (.docx)

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Komunala Komunalno podjetje Nova Gorica, d. d.
odločba (.docx)

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Zavarovalnica Triglav, d. d.
odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Telekom, d. d.
odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Aerodrom, d. d.
odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi NKBM, d. d.
odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Sava, d.d.
odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Sava Re, d. d.
odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Krka, d. d.
odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Pivovarna Laško, d. d.
odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Petrol, d. d.
odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Abanka Vipa, d. d.
odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Javor Pivka, d. d.
odločba

Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov


- izrek odločbe o pogojnem izbrisu iz registra OBPZ (Delnica d.o.o.)
odločba

- izrek odločbe o odvzemu dovoljenja ATVP za pridobitev kvalificiranega deleža (Poteza Skupina, d. d.)
odločba

Druge odločitve ATVP:

- Odredba (.docx) o prepovedi ponudbe vrednostnih papirjev z dne 6. 2. 2017 (GBD Gorenjska borznoposredniška družba, d. d.)

- Odredba (.docx) o začasni prepovedi opravljanja investicijskih storitev in poslov z dne 22. 4. 2016 (Moja delnica borznoposredniška hiša, d. d.)

- Odločba (.docx) o zahtevi Republike Slovenije, ki jo zastopa Slovenska odškodninska družba, d.d., Slovenske odškodninske družbe, d.d., in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d za izvrševanje glasovalnih pravic pri predlogih sklepov na skupščini delničarjev družbe Aerodrom, d. d., dne 16. 9. 2013

- Odločba o izdaji soglasja Republiki Sloveniji, ki jo zastopa Slovenska odškodninska družba, d. d., za izvrševanje glasovalnih pravic pri predlogih sklepov 6.1 in 6.2 na skupščini delničarjev družbe Nova KBM, d. d., dne 10. 6. 2013

- Odločba o izdaji soglasja družbi Zavarovalnica Triglav, d.d. za izvrševanje glasovalnih pravic v družbi Abanka, d.d. na skupščini delničarjev dne 8.4.2013.

- Sklep o ustavitvi postopka z dne 20. 1. 2012 (ciljna družba Pivovarna Laško)

- Odredba o začasni prepovedi opravljanja investicijskih storitev in poslov z dne 13.7.2012 (GBD Gorenjska borznoposredniška družba, d.d.)

- Odredba o začasni prepovedi opravljanja investicijskih storitev in poslov z dne 16.11.2012 (GBD Gorenjska borznoposredniška družba, d. d.)

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si