Skoči do osrednje vsebine

Druge odločitve ATVP

- Odredba (.docx) o prepovedi ponudbe vrednostnih papirjev z dne 6. 2. 2017 (GBD Gorenjska borznoposredniška družba, d. d.)

- Odredba (.docx) o začasni prepovedi opravljanja investicijskih storitev in poslov z dne 22. 4. 2016 (Moja delnica borznoposredniška hiša, d. d.)

- Odredba (.docx) o dodatnem ukrepu zoper družbo Perspektiva, družba za upravljanje, d. o. o.

- Odločba o izdaji soglasja Republiki Sloveniji, ki jo zastopa Slovenska odškodninska družba, d. d., za izvrševanje glasovalnih pravic pri predlogih sklepov 6.1 in 6.2 na skupščini delničarjev družbe Nova KBM, d. d., dne 10. 6. 2013

- Odločba o izdaji soglasja družbi Zavarovalnica Triglav, d.d. za izvrševanje glasovalnih pravic v družbi Abanka, d. d. na skupščini delničarjev dne 8. 4. 2013.

- Sklep o ustavitvi postopka z dne 20. 1. 2012 (ciljna družba Pivovarna Laško)

- Odredba o začasni prepovedi opravljanja investicijskih storitev in poslov z dne 13.7.2012 (GBD Gorenjska borznoposredniška družba, d. d.)

- Odredba o začasni prepovedi opravljanja investicijskih storitev in poslov z dne 16.11.2012 (GBD Gorenjska borznoposredniška družba, d. d.)

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si