ATVP

ESMA objavila Letno poročilo za leto 2018

18.06.2019

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil Letno poročilo za leto 2018. V njem je pregledal svoje dosežke glede na prednostne naloge in cilje, ki si jih je zastavil pri izpolnjevanju svojega poslanstva krepitve varstva vlagateljev ter spodbujanja stabilnih in urejenih finančnih trgov v Evropski uniji.

Letno poročilo ESMA je dostopno tukaj.