ATVP

Sklepa ESMA o omejitvi trženja CFD-jev in začasni prepovedi trženja binarnih opcij

01.06.2018

Na podlagi 40. člena uredbe MiFIR je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) izdal dva sklepa, ki omejujeta trženje, razširjanje ali prodajo CFD-jev (finančnih pogodb na razliko) neprofesionalnim strankam oziroma prepoveduje trženje, distribucijo ali prodajo binarnih opcij neprofesionalnim strankam.

V obeh primerih gre za tvegane in kompleksne produkte, njihova ponudba malim vlagateljem pa je vse bolj povezana z agresivnimi načini trženja in pomanjkanjem preglednih informacij, kar malim vlagateljem onemogoča, da bi razumeli tveganja v zvezi s temi produkti. Zaradi naraščanja števila malih vlagateljev, ki s temi produkti trgujejo in izgubljajo denar in pritožb številnih malih vlagateljev v celotni EU se je ESMA v primeru binarnih opcij odločila za začasno prepoved (veljati bo pričela 2.7.2018), v zvezi s CFD-ji pa za omejitev trženja, razširjanja ali prodajo CFD-jev neprofesionalnim strankam (veljati bo pričela 1.8.2018).

Sklepa ESMA si lahko ogledate na spodnjih povezavah:
- Sklep Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (EU) 2018/795 z dne 22. maja 2018 o začasni prepovedi trženja, distribucije ali prodaje binarnih opcij malim vlagateljem v Uniji v skladu s členom 40 Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2018_136_R_0005);

- Sklep Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (EU) 2018/796 z dne 22. maja 2018 o začasni omejitvi trgovanja s pogodbami na razliko v Uniji v skladu s členom 40 Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2018_136_R_0006).