Skoči do osrednje vsebine

Zamenjava referenčne obrestne mere CHF LIBOR s SARON

Oktobra je bila v Uradnem listu EU objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1847 o določitvi zakonsko določene nadomestitve za nekatere ročnosti CHF LIBOR. S to uredbo se je Evropska komisija odzvala na odločitev organa za finančno poslovanje v Združenem kraljestvu (Financial Conduct Authority – FCA), da bo Ice Benchmark Administration (IBA) s 31. 12. 2021 prenehal izračunavati in objavljati Londonsko medbančno obrestno mero za švicarski frank (CHF LIBOR). Izvedbena uredba (EU) 2022/1847 o določitvi zakonsko določene nadomestitve za nekatere ročnosti CHF LIBOR določa, da se bo od 1. januarja 2022 CHF LIBOR nadomestil s švicarsko povprečno obrestno mero SARON.

Izvedbena uredba je bil pripravljena na podlagi javnega posvetovanja Evropske komisije, v katerem se je pokazalo, da je referenčna obrestna mera CHF LIBOR pomembna za izračun obveznosti posojilojemalcev, kot so določene zlasti v hipotekarnih pogodbah. Evropska komisija je v okviru posvetovanja tudi ugotovila, da bi zaradi odsotnost jasno in nedvoumno določene nadomestne obrestne mere, ki naj se po prenehanju izračunavanja CHF LIBOR uporabi v hipotekarnih pogodbah, ki se sklicujejo na CHF LIBOR, lahko prišlo do sporov, katero nadomestno obrestno mero uporabiti. To pa bi lahko vodilo tudi do nemožnosti ugotavljanja višine obveznosti strank.

Izvedbena uredba tako določa, da se, sicer z nekaterimi dodatnimi prilagoditvami:

- enomesečni CHF LIBOR nadomesti z enomesečnim SARON,

- trimesečni CHF LIBOR nadomesti s trimesečnim SARON,

- šestmesečni CHF LIBOR nadomesti s trimesečnim SARON in

- dvanajstmesečni CHF LIBOR nadomesti s trimesečnim SARON.Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si